Klick Datas grundläggande värderingar för anställda

Dessa punkter (guidelines) är det fundament på vilket vi bygger vår verksamhet på.
De gynomsyrar hur vi agerar gentemot vår omvärld och hur omvärlden
långsiktigt ser på oss som företag och organisation
. = Grundplattan.

Välkommen till Klick Data som nyanställd !

Dessa 12 värderingar är Klick Datas rättesnöre, policypolitik och grundläggande mål som vi arbetar efter och som finns och funnits i alla anställningsavtal sedan starten i maj 1992 och som varje medarbetare är skyldiga att ta del av och leva efter under sin anställning på vårt företag.

1. All kommunikation med företaget eller dess företrädare är av största vikt
2. Allt vi företar oss skall vara en strävan av högsta möjliga kvalité.
3. Ansvar är inte något man får utan tar.
4. Intäkter är alltid viktigare än utgifter.
5. Företagets kapital skall behandlas som om det vore ens egna.
6. Alla i företaget är intäktsansvariga direkt eller indirekt
7. Engagemang är nyckeln till all framgång
8. Kunden är vår vän och förutsättning för att vi gör det vi kan.
9. Enkelhet och snabbhet är vår styrka.
10. Att tjäna pengar är inte ett mål utan ett medel.
11. I allt vi gör skall vi lära oss att göra det lite bättre nästa gång.
12. Prestige är något som gör våra konkurrenter svaga

mvh

Erik Bolinder
Grundare av Klick Data AB (publ)