Klick Data har tecknat ett nytt Sitelicensavtal med det kommunalägda Eskilstuna Energi och Miljö AB. Avtalet är flerårigt.