Klick Data har tecknat ett nytt Sitelicensavtal med Meca Sweden AB. Avtalet är flerårigt och omfattar 350 licenser.