Klick Data har tecknat ett nytt Sitelicensavtal för 160 anställda med Arvid Nordquist som bl.a är Kunglig Hovleverantör och som verkar inom branschen för mat och dryck med bl.a. tillverkning av Classic Kaffe sedan 1961.

 

Länk till Arvid Nordquist HAB