Klick Data förklarar förkortningar på ren svenska alla engelska facktermerBakgrund

Klick Data är utbildningsbolaget som verkat inom området med interaktiva ekurser sedan 1992. Vi har under åren som gått sedan starten överösts med facktermer i vår nisch och generellt. I de flesta fall är de i grunden engelska och ofta märkligt nog många gånger initierade av svenska bolag som inte vågar vara svenska i sitt synsätt utan ska slänga sig med engelska termer just bara för att de är engelska (som om inte svenskan dög). På toppen av detta är de engelska facktermerna (för att krångla till det extra mycket) förkortade, t.ex. LMS.

Vi försöker reda ut vad olika förkortningar betyder på denna sida. Även om vi inte på något sätt är heltäckande tycker vi det ibland är både häpnadsväckande och tom. lite löjligt när svenska företag offererar tjänster på en svensk marknad med helt engelska uttryck som många gånger är hemsnickrande. Vi kallar tex elearning för eutbildning (plural) och en ekurs är således singular av en kurs som är i ett elearningformat. Andra har inte hakat på lika mycket som vi skulle önskat. Så: Vi måste ju hittas på nätet genom google och tvingas ju vackert använda engelska termer också. Eftersom synonymlistan på ekurser är så omfattande och alla aktörer vill ha egen förklaring på det som vi finner självklart under ekurser så är listan lång på synonymer på detta ord.

Internt på företaget har vi däremot en (kanske lika löjlig men likväl lika levande) fablesse för förkortningar-, sk. FKF= Förkortningsfrossa . Den har skapat många skratt under åren och regeln är att man måste ha uppdaterat förkortningslistan för att använda en förkortning, men väl där så kan man använda dessa fritt och förutsätta att medarbetarna vet och förstår...= Så det gör oss lika goda kålsupare som andra företag...

Men vi hymlar inte om detta! Nej. Tvärtom! Transparens! Här rivs för luft och rum som Strindberg sa när de byggde om Ladugårdsgärde i Stockholm!

Så här är listan på termer som vi på Klick Data jobbar med internt, plus en del andra vanliga förekommande termer varav många givetvis är generellt förekommade och vida spridda som acronymer eller initialer. Men som sagt: några som bara används på Klick Data, men vi gillar dem så använd dem gärna.... Vissa ord eller förkortningar skulle vi med emfas vilja introducera till en bredare publik, t.ex. mellantinget mellan flagga och vimpel (den största "vimpeln" som man får hänga dygnet runt på en flaggstång) borde ju t.ex. klockrent kallas för flimpel. Häng den för övrigt inte upp och ner för då är ni ukrainare...

Vi har också en utpräglad kultur av Skype Chattande på Klick Data då vi är geografiskt väl spridda och då gör sig förkortningar alldelles utmärkt. Så tugget kan ibland bli svårbegripligt och då har vi följande lista att luta oss emot. Har du googlat in dig här utifrån så får ni gärna peka till sidan om ni vill och gillar den för vi fyller på med nya hela tiden. Och ni får gärna tipsa oss på fler. BTW, Vi har FKF och med bra FM kan tips via MMM spridas AFK.

Klick Datas Förkortningslexikon med förkortningsförklaringar, sk. FKL

2H = Second Half
A13= Apollo 13, läge där man med små begränsade resurser och små sannorlikheter gör det omöjliga möjligt . I säljsammanhang används detta internt mot t.ex. HRchefer som vill maximera sin utbildningsbudget med K3. Med K3 gör man en A13 av UB.
A3= Admin A3 . Backofficefunktionerna för administratörer i Klickportalen K3
ABL = Aktiebolagslagen.
AB = aktiebolag.
ax = aktie /  aktier
AD: Art Director
AFK: Away from keyboard, det som Pirate Bay killarna sa gällde som uttryck när åklagaren körde med IRL.
AGM= Annual General Meeting ,Årsstämma,  tidigare i Sverige kallat Ordinarie Bolagsstämma.
API= a. Application Programming Interface. Programvara skapad så att det fungerar som en biljettlucka utan att andra program behöver bry sig om vad som finns bakom. Med ett API kan man haka på Facebook, iPhone, Twitter till sin egen programvara t.ex. b. Active Pharmaceutical Ingridients.  De substanser i ett piller som faktiskt har en verkan . Inget API, = sockerpiller. Kan användas metaforiskt, men är den viktigaste facktermen i läkemedelsindustrin.
ASAP= As soon as possible. Genast!
ATH: All time high. Bäst hittills.
ATL: All time low. Sämst hittills.
AVA= Avannonsering, slutklämmen i en inspelning eller tvreportage. Avrundningen. (se PÅA). Tex. Klick Datas ekursers sista scen när programledaren tackar användarna.
AW: After Work, även ibland förkortat AWR

BAN= Business as normal
BAU= Business as usual
BIS MIS : "Björnen inte skjuten, men i siktet" i betydelsen Affär nära, men inte closad.
BIS OS: Björnen i siktet och skjuten (men inte hämtad). = Muntlig order men inget skriftligt kontrakt anlänt
BG= bankgiro
BR / B&R= Balans- och resultaträkning.
BP= Börproblem, problem som bör göras ganska omgående, men inte akut , se MP, Mellersta formen av problem enligt skalan  : MP, BP, KP
BSOH : Björnen Skjuten Och Hämtad: Avtal signerat och anlänt .
BRB: Be Right Back
BTW: By the Way
BWD: Buffet Wet Dream, klart intressant och undervärderad aktie som ger god avkastning och inga mardrömmar.

C3= Certifiering C3. Modul i Klickportalen K3 som ger överblick av bl.a. cv och cerifieringar .
CO2= Koldioxid . Ökade utsläpp av denna gas påverkar miljön så att temperaturen på jorden ökar. Kor som fiser, kolkraftverk som skapar energi och explosionsmotordrivna bilar som kör.
CYB= Call You Back, ringer tillbaka
CV= Curriculum Vitae. Meritförteckning. Används vid jobbansökningar.

D3 = Egna Dokument D3. Modul i Klickportalen K3 som låter företag ladda upp eget studiematerial som inte producerats av Klick Data, t.ex. pdf, Word, Flash eller PowerPoint för instudering och utbildning.
DAÖ = DA : Dold artikel öppen: , dvs. Öppet dold artikel i Joomla. Hittas ej i menysystemet på webben,  men åtkomlig från nätet via sökord.
DK = Demokungen

E3= Examina E3. Modul i Klickportalen K3 som innehåller tester skapade av Klick Data eller administratörer i Testproduktionsmodulen Q3.
ea = eller annat.
EK = Eget kapital, det som finns i bolagets "kassakista längst ner", instoppat av ägarna.
enn betyder "en och endast en".
ev = eventuellt, eventuell, eventuella.
ex = exempelvis ,  exempel eller exemplar.

ff = följande sida=f. Flera följande sidor förkortas ff. Tex "Se 64ff".
FEK= Företagsekonomi, läroämnet.
FK: Förkortningar
FKF: Förkortningsfrossa
FKL: Förkortningslista
FL= Företagsledning
FM= Feedback Management , Återkoppling och statistik för att dra slutsatser av tex. Klickportalen K3s användning i A3.
FMP= FileMaker Pro, databasprogram
fsg = försäljning.
Ftg = Företag.
FTW = For the win.
FYI= For Your Information

GDF= Gör det själv
GGTM-certifierat= Guds Gåva till Mänskligheten Certiferad, se tex. prinsen i Schrek. Det kan även vara en iPad.
GPDAO = Goose Pen Days Are Over= Dags att skaffa iPad
GTKYP: Good To Know Your Plans
GZ: Grattis

H1= halvår 1, har ett bolag brutet räkenskapsår, t.ex. från maj till april gäller H1 perioden april-oktober.
H2= halvår 2, har ett bolag brutet räkenskapsår, t.ex. från maj till april gäller H2 perioden november-april.
HB= a. huvudbok, den löpande kronologiska ordningen bokföringens verifikationer ligger i . b. handelsbolag.
HTR= Hit the road
hå = oftast halvår och sällan helår. Används tex som 1:a hå2003. I skolsammanhang används hellre VT resp HT.

IAF: I alla fall
IAI: Intresseklubben antecknar intresserat , dvs. jösses så mycket smörja och ointressant dravel som forsar fram, ibland även IAF = ...frenetiskt
IJN= Ignoresia juris nocet, latin som betyder Okunnighet om lagen skyddar ingen. "Jag visste inte om att man inte fick göra så" = synd, du är fortfarande skyldig, tex. om du begår upphovsrättsbrott
IMF= a. nte mitt fel. Används bl.a. som citat från Shrek där prinsen uttrycker detta. b. International Money Fund.
int =  Intäkter eller intäkt.
inv =a. investering  b. inventarium c. invånare
IRL: In real life, ej i virtuella världen, i den "gamla verkligheten " där äpplen faller ner från träd med tyngdkraften och man gör okulära iaktagelser samt andas vanligt syre som går ner i lungorna.
ism = i samband med.

K3: Klickportalen K3, Klick Datas webbaserade system som hanterar kunskap och kompetens i företag, organisationer, skolor och kommuner och som lanserades 13 december 2004 under namnet Klickportalen P3. Bytte namn under våren 2005 till Klickportalen K3. 
KA: Klick Artiklar
KB: a. Kundbesök b. Kommanditbolag.
KK: Kundkort
KoK= Klipp och Klistra
kost = kostnader.
KOW: knock on wood , peppar peppar ta i trä. Dvs. Man önskar att något bra redan har hänt och hoppas att det faktum att man just pratade om framtida framgång inte skall ha negativ påverkan på den framtida framgången (för det har inte hänt än och man bör inte ta ut seger i förskott)
KP= Kanskeproblem, problem som man tar om man ändå bearbetar ett närliggande börproblem eller måsteproblem, men annars låter det vara / bero. KP är den en lägsta, minst prioriterade formen av problem enligt skalan  : MP, BP, KP
kr = kronor.
kto = konto.
KuFo= Kundfordran.

LGBR!= Looking good Billy Ray !(från filmen Trading Places/ Ombytta Roller med Dan Akyroyd/ Eddie Muphy, slutscenen när de just gjort sig en förmögenhet och ligger på badstranden)
Levsk =  leverantörsskuld.LMS = Learning Management System / Systems , utbildningsplattform för lärande, lärplattform på nätet för kompetenshantering
LOU: Lagen om offentlig upphandling. Kräver omständig procedur för mer än 2 basbelopp.
LOL: Laugh out load= skrattar högtMAK = Minsta Accepterade Kvalitet = Nivån på gällande status där det bara återstår Kanskeproblem.

M.a.o = Med andra Ord
MELO= Mycket energi, liten output . Ett felaktigt spår att välja. Det bör finnas betydligt bättre sätt att använda sin tid till, dvs. alternativkostnaden för att göra något annat är ofta gynnsammare på annat håll. Ickeprioriterat.
mm= med mera.
MMM= Mun mot mun. En bra produkt, tjänst sprids med MMMetoden, t.ex. Klickportalen K3 som körts mer än halv miljpn starter mellan 2004 och 2010 utan reklamkampanjer eller pressartiklar.
MP= Måsteproblem, Ett stoppa pressarna, lös problemet direkt ASAP. MP är den en högsta, mest prioriterade formen av problem enligt skalan  : MP, BP, KP
mha= med hjälp av.
MOC= Microsoft Official Curriculum , Microsoft certifierade utbildningar
moms = mervärdesomsättningsskatt. momsdekl= momsdeklaration, redovsning till skattemyndigheten

N/A = not available ="icke tillämpligt", tex i en tabellcell. ersätt ibland med .. .
NOK = kronor från Konungariket Norge/Noreg.
NOP = NoOPeration = "det här fungerar inte, sic".OVFJ = operor voluntas facesso jussio=de som jobbar må se vinst i ordrar, säljterm

O3= Opinion O3. Modul i Klickportalen K3 som skapar enkäter och medarbetarundersökningar.
OP= Omedelpart Problem, attackeras ASAP

pg = numera plusgiro; fd. innan 2001 = postgiro.
PM= Project Management . Projekthantering. T.ex. med Microsoft Project programvara.
PNG= Persona Non Grata- utfryst, inte nämnd utesluten, ickeexisterande person, man inte pratar om. tex. kund som har fuskat med licenser genom att tro att han/ hon är översmart, blivit påkommen och trots detta inte vill göra rätt för sig.
pl = pluralis=flertal.
Pls = Please
PUL = Personuppgiftslagen. resp betyder respektive.
PÅA= Påannonsering. Introduktionen i en inspelning eller TVreportage. Tex. Klick Datas ekursers första scen när programledaren hälsar användarna välkomna till kursen.

Q1= Kvartal 1. En tremånadersperiod. Q1+Q2+Q3+Q4= Y. Har man brutet verksamhetsår som Klick Data har mellan1 maj-30 april så blir Q1= maj-juli, Q2= augusti-oktober, Q3= nov-januari och Q4= februari- april.
Q3= Testproduktion Q3. Modul i Klickportalen K3 som möjliggör för administratörer att via Admin A3 skapa, modifiera egna eller andras tester som sen användare kan ta i modulen Examina E3.

RAT: Ranktracker (mäter hur högt något sökord ligger i Googles sökordslista på vald sajt)
RK = rörlig kost totalt (per år, per månad, per viss produkt edl).
rk = rörlig kostnad per enhet. (Def=rk är en kost som är avhängig fsg-vol).
RNC= Runned Not Completed. Ursp. från Snowboard. Påbörjat , ej avslutat. Har gett det ett försök, men lyckades inte klara av det/ genomföra det/ få ordern. "Gått på pumpen". Inte riktigt samma sak som "Ej klar" utan mer : Klar utan att lyckats.

RT: Radiotystnad. Man har kommit överens om något som skall göras. Då vill man inte bli störd under genomförandet av en uppgift. Man begär RT på Skype.
rta = ränta, dvs. priset på pengar.
RHR= Rättshaveriströra . Människor som är drabbad av RHR fyller sina dagar med MELO och som är övertygad om att sitt rättspatos står över sunt förnuft.  Äger ofta minimalt med aktier i bolag och går på bolagsstämmor för att det "skall gå rätt till" .

S3 = Statistik S3. Modul i Klickportalen K3 som visar användarna vilka ekurser som körts, testresultatet och ger möjlighet att skriva ut diplom. 
SAAS = "software as a service" , tjänster med programvara som inte installeras på burkar. (Påverkar Vervaavtalet.)
SEK = kronor i Sverige, vilket är det internationellt accepterande begreppet på dataskärmar runt om världen
SEO = Search Engineering Optimization, , konsten att "hjälpa" Google hitta rätt . Kan liknas vid gudadyrkan och i princip hela världen som använder och förstår Internets betydelse sysslar med dettaSIE= SIE-fil är ett format som bokföringen skickas i till revisorn från Visma programvaror .
SFL: Skadad for life
sg = singularis=ental i gramatiskt sammanhang.
sic! = latin och betyder "ja jag vet, det låter konstigt, men jag menar faktiskt så!".
sid = även p = sida. Flera sidor förkortas sidd eller pp.
Sk = Skulder eller skuld. Kan äv betyda skatt.
Skm = Skattemyndigheten.
SLA= SiteLicensAvtal
SL: Sitelicens
SO= Synonymordlista
SPO = Sales Process Outsourcing, att låta andra än egen personal ansvara för säljprocessen, dvs. hyra in ett företag som bvara sysslar med detta.
st = betyda styck, stycken. I tex lagsammanhang stycket

T1= Tertial 1. Ett tertial är 4 månader och ett verksamhetsår 12. T1+T2+T3 = Y. T.ex.: Har man brutet verksamhetsår som Klick Data har mellan1 maj-30 april så blir T1= maj-augusti, T2= september-december och T3= Januari- april.
TB: a. Tillbaka (åter på plats på kontoret etc.) b. täckningsbidrag totalt (per år, per månad, per viss produkt edl).
tb = täckningsbidrag per enhet.
TD=TelefonDemo
tex = till exempel.
TG =  täckningsgrad. (=tb/int eller TB/INT).
tlg = a. Tillgångar eller tillgång. b. tillgänglig.
tmp = temporär eller tillfälligt. Ev även för för tillfället.
THX= Thanks
TMI: Too Much Information

U3= Uppgift U3. Modul i Klickportalen K3 som ger administratörer möjlighet att ge användarna kunskapsuppdrag, t.ex. lära sig ett ämne och ta medföljande test eller genomföra en undersökning inom ett visst förbestämnt tidsintervall.
UAR = Up And Running, om t.ex. internet efter avbrott
UB= Utbildningsbudgeten. Används främst till Klickportalen K3 av smarta företag.
UBS= a. UtbildningsBugetSlöseri, tex. att skicka folk på dyra kurser istället för att investera i Klickportalen K3 och dess ekurser, tester och enkäter. b. United Bank of
Switzerland
UD: Uppdaterat / Updated eller Utgående Demo i FMP
uht = under hänsyn-tagande till.

Z= Zonen. "Man är i zonen", dvs. har flyt, även kallad Klick Datas kontor på Värtavägen 15

Y= Year. Helår. Används i bokföringen och ekonomitermer , tex. Y0910= Verksamhetsåret 2009/2010. Se H1, T1, Q1.
YBW= You Be Welcome
YSL : Yves Saint Laurent
YTY= Year to year, jfr en period med samma period förra året

VB= Viral Business, affärsmodell som bygger på kraftig tillväxt som ett virus, förknippad nästan uteslutande med gratistjänster på nätet som spridds for om de tillför ett värde för användaren , t.ex. Facebook och Twitter
V15= Värtavägen 15, Klick Datas huvudkontor eller HQ
ver = verifikation. Verr = verifikationer (pluralis)
Verl = Verifikationslista.
VGR=Västra Götalandsregionen, benämning på landsting
vol = volym

W3= Kursspelaren W3, Uppspelningsprgramvara. Mediaspelaren i Klick Datas webbaserade utbildningsplattform. 3:an kommer från att det är tredje generationen media efter video/vhs och cd-rom.
WoW= World of Warcraft. Världsomfattande spel på Internet som miljontals användare kör, de flesta födda efter PCn fanns. Man levlar upp sig till nivå 80 genom samarbete, strategiskt tänkande och snabbhet. Framtida chefer kommer alla ha kört WoW och haft nytta av detta. "Förr i tiden fanns det chefer som aldrig kört WoW. WOW! "

ÅS= återkommer strax

äv = även.

ök = överenskommelse eller överenskom som finita formen av verbet.
öka = överenskom som imperativformen av verbet överenskomma elrbet

Håll till godo.
Vänliga hälsningar Klick Data.

PS. Hittar ni inte ordet ovan och vill söka på förkortningar lite mer så heter det acronyms på engelska. More of acronymsor initialis you find here.
Och givetvis den alldelles utmärkta  Urban Dictionary.