KK Stiftelsen investerar i utbildning med K3 för en uppgradering till Microsoft Office 2010. KK-stiftelsen är högskolornas forskningsfinansiär och har 10 ledamöter och 30 medarbetare.  Tidigare har medarbetare fått utbildning i Office på plats och nu gör man i likhet med många andra en övergång till elearning med Klick Data och lösningen med Klickportalen K3 avseende Office 2010 utbildning för uppgraderingen till den nya versionen av Officeprogrammen för Microsoft Office 2010 paketet.

Läs mer om utbildning i Office 2010 online här.

Läs mer om Klickportalen K3

Läs mer om KK-stiftelsen här

Användningen av Klickportalen K3 initieras ofta av en enskild utbildningsinsats , t.ex utbildning i Microsoft Office 2010. Sen genereras nyttan av elearning i K3-plattformen med kontinuerlig repetition av initialt inlärda kunskaper och det ger företag och organisationer stegrad nytta över tiden då även andra funktionaliteter och moduler i K3 tar över i betydelse. K3 blir över tiden ett strategiskt ledningsverktyg för ökad kvalitet och kompetenssäkring. Hittills känner vi inte till något företag av våra kunder som gått tillbaka och lagt klassrumsundervisning i fokus efter att ha prövat en Sitelicenslösning med Klickportalen K3. Kort sagt: K3: Elearning som fungerar. På kort och på lång sikt.