logo_karlshamnsbostader

Karlshamnsbostäder KABO har nyligen tecknat ett flerårigt Sitlicensavtal om onlineutbildning med Klickportalen K3. 

Satsningen syftar till att internt på ett effektivt sätt via webben utbilda bovärdar, göra medarbetarundersökningar, utbilda i Microsoft Office och Adobe programmen för samtliga medarbetar. Möjligheten att genom Klickportalen K3 genomföra framtida kundenkäter ger också Karlshamnsbostäder de möjligheter att använda K3 som kraftfull och effektiv bas för elearning.