Översikt Klickportalen K3

En Sitelicens med Klickportalen K3 ger mängder medfunktionalitet utöver alla Klick Datas e-kurser.
Klickportalen K3 är Klick Datas webbaserade interaktiva läroplattform (LMS = e-learningsystem) för kompetensutbildning för företag och kunskapsproducerande organisationer. Våra Sitelicenskunder får tillgång till K3 i sin helhet och det är även den plattform som våra kunder som köper e-kurser styckvis använder för att gå Klick Datas e-kurser på webben.

Vad ingår i Klickportalen K3 ?

I Klickportalen K3 ingår Klick Datas omfattande e-kurssortiment med Klick Datas egenproducerade e-kurser inom it och affärsutveckling. E-kurserna är lärarledda utbildningar som spelas upp via webben i Klick Datas egenutvecklade Kursspelare W3 som ger dig professionell kunskap för näringslivet med steg för steginstruktioner i t.ex. hur du använder t.ex. ett dataprogram, bokföring, retorik mm.

Klickportalen K3 är 2016 dessutom mycket mer än Klick Datas breda sortiment av e-kurser. Det är en komplett kraftfull lärplattform (LMS) för kompetens och effektiviseringsverktyg av verksamheten i alla organisationer.

I Klickportalen K3 finns t.ex. Testverktyget Examina E3 , diplomverktyget Statistik S3 och administratörsverktyget Admin A3. Admin A3 innehåller en rad producentfunktioner för utbildnings- och personalansvariga såsom t.ex. coach och kursplans-funktionen Uppgift U3, kursmaterial-modulen Egna Dokument D3 och kunskapsuppföljnings-verktyget Testproduktion Q3. Dessutom finns det  kund- och medarbetarundersöknings-verktyget Opinion O3 och kompetensöversikt-systemet och cv-verktyget Certifiering C3.

Tillsammans samverkar dessa till ett utbildningssystem, HR, personal och kompetenssystem av yttersta internationella toppklass i valda delar eller som helhet. Vi har en rad referenskunder som verkar internationellt men som har det svenska perspektivet i grunden som kan intyga dess fördelar. Klickportalen K3 som läroplattformen för kompetensstrategin och kapa andra it-utgifter. Över 1500000 körda e-kurser i januari 2016 talar sitt tydliga språk om att det fungerar! Varmt välkomna att se Klickportalen K3 som ett perfekt medel att stärka och utveckla organisationens kompetens med utbildning som grundar sig på elearning som fungerar. Varje dag. Varje gång.

E-kurser med Kursspelare W3

E-kursspelare W3 är Klick Datas egen tekniska lösning av att distribuera sina egenproducerade e-kurser med bl.a. ett omfattande smart sökindex inbyggt. Klick Data startade 1992. Vi har genomgått tre (3) teknikskiften av våra egenproducerade interaktiva e-kurser under denna period fram tills idag. När vi lämnade cd-romtekniken i mitten av 00-talet så tog vi med allt som fungerat väl och gjort att över 25000 svenska kunder köpt våra pressrosade lärarledda it och affärsutbildningar och gjorde det ÄNNU bättre än tidigare genom att tillvarata webbens möjligheter. I kölvattnet av den snabba bredbandsutvecklingen har Klicksuccén fortsatt att rullat på in i 10-talet. Under mars 2016 passerades över 1500000 (en miljon femhundratusen!) startade e-kurser i Klickportalen K3!

Vår egenutvecklade e-kursspelare W3 (eller player) och Klick Datas breda sortiment av över 250 e-kurser inom it och affärsutvecklingsområdet är grunden i Klickportalen K3. Samtidigt ökar användningen av alla andra funktioner i LMS-systemet Klickportalen K3.

E-kursspelaren W3 har bl.a. ett menysystem med översikten för att lätt hitta rätt avsnitt att ta. Det har dessutom ett smart indexerat inbyggt söksystem med alla viktiga keywords indexerade så att du direkt kan söka dig till det du vill lära. Under exempelfliken kan du jobba med de övningsdokument som läraren går igenom i kursen. Givetvis kan du backa, ta om och repetera jur många gånger som helst. Så att du kan gå kursen när det passar dig. Hemma eller på jobbet. Uppspelningsytan är perfekt anpassad för att du skall förstå och få översikt inom ditt ämne. Det enda du behöver ha för att köra W3 är en Flash plugin, som din webbläsare normalt redan har. W3 är tom så suverän att den kommer ihåg vart du slutade förra gången du körde och tar dig till det avsnitt du var på sist, även om du bytt dator dess emellan. Det är e-learning som fungerar och som satt standarden i Sveige för hur det borde sett ut. Givetvis är det SCORManpassat men eftersom SCORM är ett minimikravvärde så är W3 så mycket bättre än så.

Klickportalen K3 i sin väl fungerande helhet har W3 i botten och är idag långt mycket mer än "bara" Klick Datas e-kurser, även om det är en unikt omfattande produktion som omfattar stora delar av allt ett företag behöver kunna inom dataområdet. Det gör ett företags utbildningsbehov väl täckt med en Sitelicenslösning med Klickportalen K3. Det förtar inte W3-spelarens styrka av att vara en mediaspelare som är av världsklass på egna meriter.

Förutom kraftfulla verktyg och funktioner i Admin A3 som t.ex. coach- och kursplansverktyget Uppgifter U3 finns en rad andra funktioner som Egna Dokument D3 , Testproduktion Q3, Opinion O3 och Certifiering C3. I botten finns Klick Datas berömda "lysande pedagogik" * som gett oss bäst i test i bl.a. Computer Sweden.

Vi har nu (2016) över 250 e-kurser att välja på i Klick Datas breda sortiment av e-kurser som du hittar aktuellt här.

Klicka här för mer info om Kursspelaren W3

Läs mer...

Testsystemet Examina E3

Examina E3 är Klick Datas testverktyg i Klickportalen K3 för all form av kompetensinventering.

Examina E3 är testverktyget/ testmodulen i Klickportalen K3 som lever starkt på sina egna meriter och som många kunder har som huvudanvändning i K3. E3 är det perfekta verktyget för att kompetenssäkra valfri kunskap. Här får användarna dels tillgång till över 500 färdigproducerade tester som producerats av Klick Data eller obegränsat antal kundanpassade tester som är skapade av företagets administratör inom valfria kunskapsområden. All kunskap som medarbetare eller elever behöver kunna kan certifieras med Examina E3 och med olika betygsgränser satta av administratören. Möjligheterna med Examina EE3 tillsammans med Testproduktion Q3 är därför helt obegränsade.

Nya kundanpassade tester inom valfria ämnen skapas av administratören i verktyget Testproduktion Q3 oberoende de som är kopplade till Klick Datas e-kurssortiment.

Testerna i Examina E3 kan vara av karaktären a) flervalsfrågor, b) öppna frågor / inlämningsuppgifter, c) undersökningar / enkäter (separerat i egen modul kallad Opinion O3). De kan även vara klustertester som skapas slumpmässigt från olika valda deltester, vilket är perfekt för slutprov och examinering.

Testerna kan genomföras med eller utan tillgång till facit och med diplommöjlighet vid passerad godkändgräns (t.ex. 75%). De kan även vara instuderingstester, med tvång på rätt svar för att gå vidare, s.k. Labyrint eller Duggatester. Testen blir i dessa fall de facto själva kursen. Därav namnet instuderingstest där man får 100% rätt när man är klar.

Variationerna och valalternativen i Examina E3 är skapade så att elever och användare vid varje vald situation kan använda lek och lust i kombination på rätt nivå av tvång. Ett kärnkraftsverks säkerhetsrutiner likväl som en mellanstadieklass minimikunskapskrav om Gustav Vasa kan båda falla under Examina E3´s vingar med goda resultat utefter kunskapskraven som man får förmoda skiljer sig på ett kärnkraftverk än i en skolklass i 4:an (?).

Alla frågor är redigerbara i Klickportalen K3 (wikigrundtanken), så vill man som administratör redigera i Klick Datas frågor eller skapa helt egna eller modifiera andras tester med den tillhörande modulen Testproduktion Q3 så är det möjligt för att kvalitetshöja testinnehåll och målinriktat skapa tester för rätt målgrupp.

Examina E3 innebär således obegränsade möjligheter till certifiering av kunskap inom valfria ämnen och områden i alla organisationer gentemot användarna hos de företag och organisationer som satsar på en Sitelicenslösning med Klickportalen K3 och är den del av K3 som växer snabbast i användning fn. Många företag t.ex. DuPont (55000 anställda över hela världen ) och GE Money Bank använder huvudsakligen Klickportalens Examina E3 för sitt kunskapsändamål. Examina E3 lever således på sina egna meriter inom K3, även om den är en integrerad del av Klickportalen K3 på samma sätt som iTunes och iPod samverkar. (På tal om detta planeras Examina E3 som en applikation / app till iPhone under 2010 för att t.ex. fylla i frågeformulär skapade i Klickportalen K3 vid bl.a anställningsintervjuer )

Mer detaljer om Examina E3:

Testerna i Examina E3 kan vara av karaktären

 • Flervalsfrågor 
  Med flervalsfrågor kan 2-9 svarsval skapas med möjlighet till olika poäng vid olika svarsalternativ. Det normala förvalda är 3 svarsalternativ som de flesta av Klick datas e-kursfrågor är byggda kring. Klick Data producerar löpande egna tester som bygger på 1. Klick Datas e-kurser 2. Andra ämnen såsom Allmänbildning, Språk, Företagsrutiner mm. utan koppling till Klick Datas e-kurser. Allt fler kunder publicerar sina tester i K3 och öppnar upp publicering för andra K3-användare att ta del av, vilket gör att testbanken ökar för varje dag. 
 • Öppna frågor och inlämningsuppgifter 
  Skapas en fråga med endast ett svarsalternativ skapas en öppen fråga som passar bra som inlämningsuppgift där användarna och elevern kan svara fritt efter kunskapsnivå. Det fria svarsvalet kan admin rätta och poänggradera efter eget omdöme eller efter en nivå som satts av frågeproducenten. Ex. "Beskriv fotosyntesen ". 
 • Instuderingsuppgift - Labyrint/ Dugga 
  Den perfekta korsningen mellan kurs och test kallas instuderingstest. Här får användaren en livlina och hjälp till rätt svar med tillgång till facit. Länk till kunskapen finns därför öppet för testdeltagaren vid slutet av test eller vid fråga. Man går vidare till nästa fråga först när rätt svar är angivet, vilket är bra att säkerställa att man tagit del av ett material med eller utan tidsangivelse och tidsmäting. 
  Här kan tvång (eller lek beroende på grundinställning till att lära sig nya saker) på att finna eller kunna kunskap och rätt svar sättas så att t.ex. hopp sker till första frågan om man svarar fel, s.k. labyrinttest, (med samma princip som spelet labyrint där kulan trillar ner och man börjar om) eller med viss tidsfördröjning till nästa fråga, s.k. dugga. Labyrinttest och Dugga skapar således 100% rätt och är en effektiv målstyrning mot ett definierat kunskapsmål. Testen är själva kursen. Därav namnet instuderingstest

  Labyrinttest
  är samma sak som Dugga, med den viktiga skillnaden att man hamnar precis som i spelet labyrint på första frågan om man svarar fel på någon fråga. Det innebär att användaren inte kan chansa på A, B eller C för att gå vidare utan att man de facto måste vara säker på rätt svar innan man går vidare till nästa fråga. Det garanterar således högre kunskapsnivå än duggatest. Även detta med tidsfaktor, vilket gör att elever kan tävla mot varandra i bäst i test, men alla elever har efter genomfört test svarat rätt till 100%. Graderingen av test och kurs blir flytande på ett nytt och anpassat sätt för 2000-talets skola. I en värld där all kunskap redan finns på Google lär man sig faktakunskaper genom ett testorienterat synsätt med länkar till faktabaserade hemsidor på t.ex Wikipedia eller till företagstes intranät för interna kvalitetssäkringade styrdokument.

  Instuderingstester
  vinner nu snabbt populäritet för att man kan koppla ett test som skapas på nägra minuter till ett material man redan publicerat och som det tagit dagar, veckor och månader att ta fram och som är viktigt för målgruppen att kunna, t.ex. företags grundvärderingar, nyckelmål, mm. De som tagit kompetensfrågor på allvar, inte minst i de finansiella kristider som infunnit sig under 2008-2009, förstår vikten av att effektivisera sin verksamhet och målstyra sin organisation mot tydligare krav inom ramen för en ISOcertifiering eller som en del av målet att nå en sådan. Detsamma gäller skolor och utbildningsinsitut som upptäcker enkelheten och styrkan i Klickportalen K3 för att målstyra kunskaper gentemot sina elever som många gånger är en del av processen att skapa frågor i testerna.

  Vid slutprov kan sk. klustertester genomföras. Administratören plockar då frågor från andra deltester. Dessa frågor slumpas efter en vald vikt. Ex. Slutprovet och klustertestet "Svåra ord" hämtar frågorna från deltesterna "Svåra ord på A", "Svåra ord på B" och "Svåra ord på C" osv. Antalet frågor väljer administratören ut i antal frågor eller i procent. (Fler antal frågor från "Svåra ord på A" kan sålunda väljas än t.ex. ur deltestet "Svåra ord på Q" . Om eleven tar om testet slumpas nya frågor fram utifrån deltesterna, precis som teooriprovet på körkortstestet. Klustertester i Klickportalen K3 har därför snabbt blivit ett populärt verktyg för testproducenter inom en rad områden.

  På företag kan man givetvis enkelt anpassa en rad mallar som redan finns med i Klickportalen K3 inom ämnen som t.ex Arbetsmiljö, Företagspolicies, Grundkunskap för nyanställda, Produkter, Visioner & Mål osv. Det innebär att kvalitetssäkring med ISOstandarder, tex ISO 9001 och ISO 14001 blir enkla att genomföra. SIS som arbetar med ISOcertifiering i Sverige är t.ex. kunder till oss själva sedan mars 2009.

  Testerna kan slumpas utifrån en databas av frågor så att testtagaren får olika frågor vid varje testtillfälle, liknande körkortsprovet. De kan också komma i den ordning som testproducenten önskar utan slump. Alla testresultat samlas för deltagaren och för administratören (samlat för fler elever) via modulen Admin A3. Efter genomförd test med godkänt resultat (nivå styrd av admin) kan testdeltagaren få diplom utskrivet för genomförd test. Med dugga får man ett intyg. Testsvaren kan vara synliga för testtagaren efter test eller dolda (styrs av admin). Person med fulla administrationsrättigheter (Admin) kan utse gruppadmin som har rättigheter att skapa tester, t.ex. projektledare för sin grupp.
 •  Undersökning
  I en enkät och undersökningsfråga ges samma val som i en flervalsfråga, men inget svar är "rätt" eller poängbedöms, dvs. de kan användas som undersökningar eller enkäter som även kan skickas ut för att få in anonyma svar, t.ex undersökningar av arbetsklimatet på företaget. Sedan våren 2009 ligger denna del av Klickportalen K3 in under en egen modul: Opinion O3 för att mer synliggöra detta viktiga och kraftfulla verktyg för våra Sitelienskunder som även får denna funktionalitet med i Sitelicensinvesteringen.

  Examina E3 fungerar som enskild modul som självständig produkt eller väl integrerat med Klick Datas e-kurser (fn. >210 st). Skolor som satsar på Examina E3 har elever som tillsammans bygger upp en databas av frågor runt sitt kursmaterial och som delar testerna med sina medkamrater. Det finns redan ett hundratal Allmänbildningstester att använda och bygga vidare på i en rad skolämnen.

  Testerna kan skrivas ut på papper eller användas direkt på skärm under en viss angiven tidsperiod för testtillfället med en inställd maxtid för att avge svaren.

  Efter testerna kan man ge användaren möjlighet att se svaren för omedelbar återkoppling eller ha dem dolda.

  Varje elev ser sina egna testresultat på sitt eget konto i K3 under modulen Statistik S3. Administratören får en vidare syn av resultaten med grupp likväl som individnivå och kan t.ex. söka efter en viss kompetens inom företaget. Allt är välintegrerat i Klickportalen K3 och utvecklas kontinuerligt alltefter våra kunders ökade användning och därmed nya spännande krav.

Kortfattad sammanfattning om Examina E3 
Examina E3 (förkortas E3) är en modul i det webbaserade utbildningssystemet Klickportalen K3 (förkortas K3) , se http://www.k3.nu , som innefattar alla tester som producerats av Klick Data kopplat till Klick Datas e-kurser med fn. ca. 7000 frågor. Kopplat till Examina E3 innefattar också möjligheten att fritt redigera testerna skapade av Klick Data samt möjlighet att skapa helt egna tester i valfria ämnen via modulen Testproduktion Q3 som är en del av det administrativa systemet Admin A3 i Klickportalen K3.

Fotnot. Examina E3 hette i sin första version Examina 97 och lanserades redan 1997. Klick Data har varit ett ledande företag inom testindustrin sedan dess.

Hittar ni något bättre webbaserat eller annat system för att kvalitetssäkra kunskap i år och kommande år än Examina E3 i Klickportalen K3 ?

Resultatöversikt med Statistik S3

Statistik S3 ger alla användare av Klickportalen K3 översikt av sina resultat och utskriftsval av diplom.

Statistik S3 är Klickportalen K3s analysmodul som möjliggör för individer att se sina genomförda tester och e-kurser och skriva ut diplom (pdf) av genomförda och godkända tester.

Med Statistik S3 är det även mycket lätt att fortsätta där man var sist i en e-kurs eller test. Klickportalen K3 minns alltid var du befann dig när du slutade sist oberoende av vilken dator du arbetade på tidigare och tar dig automatiskt tillbaka dit utan att du behöver leta upp detta ställe.

Alla användare Klickportalen K3 har tillgång till Statistik S3 för sina egna framsteg. I Admin A3 har administratören en bredare statistiköversikt för avdelningen, klassen, organisationen och företaget. Denna kompetensstatistik kan även exporteras ut i Excel eller till andra korrelerande HR-system för att få enhetlig översikt av resultaten och kompetensnivån.

Du kan i Statistik S3 även se de rätta svaren efter frågorna efter genomförd test. Det styrs av en inställning i Admin A3 med på/ av som ger administratören detta val av facitkoll beroende på respektive företagskultur i olika organisationer och syftet med K3.

Fyll igen kunskapshålen med Sökfunktion / K3Direkt

Med alla kraftfulla verktygsfunktioner i Admin A3 ger Klickportalen K3 mer valuta för utbildningsbudgeten.Klick Datas e-kurser (W3) är byggda med tanke på att det skall ta mindre än 10 sekunder att få lärarledd utbildning i det man behöver kunna. Alla e-kurser är därför omsorgsfullt indexerade för hand, vilket gör produktionstiden för oss på Klick Data lång och kostsam. Resultatet är dock att användarna får blixtsnabbt reda på det som han eller hon behöver kunna i sina dataprogram.
Det innebär att du och alla användare kan hitta till exakt det avsnitt du behöver genom Sökfunktion / K3Direkt. Ett bättre supportsystem har vi själva inte hittat i världen som tar tillvara e-learningens fördelar. Ingen har vårt indexerade söksystem Sökfunktion / K3Direkt inne i e-kurserna. Vi har som en kund uttryckte det "kombinerat det bästa från Google och det bästa från Youtube (lärarledd undervisning) och rensat bort det oväsentliga bruset.

Kort sagt: Skriv in ett sökbegrepp: t.ex. "pivot" och du kommer direkt till den lektion du behöver utan att försöka leta dig igenom en hel e-kurs .

Om du vill kalla Klickportalen K3 för Sveriges bästa supportsystem inom it så kommer vi inte förneka det du säger. Att lägga dyrbar tid på textbaserade system från t.ex. Microsofts opedagogiska hjälpmenyer eller pengar på andra externa supportsystem som bygger på samma princip är upp till var och en att göra, men har man testat Klickportalen K3 byter man ogärna tillbaka till annat. Och vi har inte hittat liknade system i USA, Europa eller Asien för den delen heller. Välkommen att prova Sökfunktionen och bilda dig en egen uppfattning.

Den största konkurrenten till Klick Datas Sökfunktion / K3Direkt är den s.k. korridorsutbildningen. Räkna ut vad det kostar ert företag när en person hos er som inte kan en funktion i ett dataprogram går över till grannen i korridoren och frågar honom hur man gör. Två personer står då produktivt stilla under 5-10 minuter och bryts upp i sin fokusering av något för företaget betydligt mer väsentligt , för ett kunskapsproblem som Klickportalen K3 löser på någon minut med hjälp av Sökfunktion / K3Direkt. Och åter igen: Om det är lätt att hitta rätt som det blir i K3 blir det använt och blir det använt så ger det valuta för investeringen.

Det riktigt intressanta är att närmare 30% av utbildningstiden hos Klick Datas kunder ur ett alternativkostnadsperspektiv läggs på kvällar och helger när företagets anställda inte har betald arbetstid. Då passar många på att sitta längre tid framför Klickportalen K3 och förkovra sig i sina dataprogram som företagen under åratal underviktat utbildningsinsatser för. med Klickportalen K3 blir det billigt, lönsamt och produktivitetshöjande. Det handlar om miljontals kronor per dag som vi på Klick Data effektiviserar verksamheter och undervisningen i Sverige. En investering i Klickportalen K3 gör inte ert företag till testpatrull för e-learning eller utbildning online. Medan du läser detta sitter kunskapstörstande människor runt om i landet och lär sig sina dataprogram. Och Sökfunktion / K3Direkt är en stor del av verktyget man använder för att hitta det man behöver kunna. Med över 100000 startade e-kurser under 2008 så vet vi att Klickportalen K3 fungerar 24 timmar om dygnet, 365 dagar om året.

GE Money Bank , Bokia m.fl. har liknande erfarenhet med K3.

Kunskapsadministration med Admin A3

Admin A3 är Kick Datas administrationsverktyg för utbildnings- och personalansvariga att följa och se individ- och gruppers kunskapsutveckling och där de kan anpassa Klickportalen K3 med en rad funktionalitet.
Där finns förutom statistikverktyg flera användbara och smarta styrfunktioner för att få maxavkastning på utbildningsinvesteringen . Förutom coach- och kursplansverktyget Uppgifter U3 finns bl.a. Egna Dokument D3 , Testproduktion Q3, Opinion O3 och Certifiering C3.

Coacha kunskapsuppdrag med Uppgift U3

I modulen Uppgift U3  ger tex. företaget, organisationen, skolan uppföljningsmöjligheter för att följa upp att kunskapsmål hos användarna och eleverna nås med tidsbestämda aktiviteter och kursplaner.

Kort sagt: Ett effektivt coachverktyg att styra mot rätt kunskapsmål.

Med Uppgift U3 ges tex. företaget, organisationen, skolan uppföljningsmöjligheter att följa upp att kunskapsmål hos användarna och eleverna nås med tidsbestämda aktiviteter och kursplaner.

Uppgift U3 är synonymt med projekt, aktivitet, uppdrag, läxor, kursplan eller gamla tiders uttryck beting.

Administratörerna av Klickportalen K3 kan be användarna att utföra ett kunskapsrelaterat uppdrag, bestående av flera moment t.ex. att gå en e-kurs, läsa in ett företagsspecifikt dokument uppladdat med Egna Dokument D3, gå en test i Examina E3 producerat av Testproduktion Q3. Flera steg kan läggas in i Uppgifter U3 och admin kan därefter följa upp under tiden uppgiften/ projektet skall utföras med t.ex. automatiska mail-påminnelser för de olika delmomenten. Admin får även möjlighet att se realtidsstatistik över framstegen på individnivå eller i gruppnivå.

Uppgift U3 är ett suveränt verktyg till att garantera att användarna som har tillgång till Klickportalen K3 tar kunskap till sig. Ett personalutvecklingssamtal (PU-samtal) kan således följas upp tydligare än tidigare genom funktionen Uppgift U3. Ingen gång tidigare under Klickportalen K3´s historia har våra befintliga Sitelicenskunder tagit till sig en ny funktion så snabbt och så uppskattat som med Uppgifter U3. Den ökar användningen och ROI drastiskt om den sätts i bruk av administratören.

Sammanfattningsvis: Uppgift U3 är en mycket uppskattat nyhet bland funktionerna 2009 som ger tydlig och enkel coachning mot kunskapsmål och ökad nytta och avkastning av Klickportalen K3.

Undersök med Testproduktion Q3

I Admin A3 är Testproduktion Q3 det producentverktyg som skapar frågor, prov och tester i Examina E3. Med Testproduktion Q3 kan helt egna tester skapas kopplat till eget kursmaterial eller vilken kunskapskälla som helst. Resultatet blir tester som användarna sedan tar i modulen Examina E3.
Klickportalen K3 är ett helt öppet LMS (Learning Management System) eller som det heter på svenska: utbildnings- eller läroplattform. Administratören av Klickportalen K3 , t.ex. lärare, rektorer, HR-ansvariga, ITchefer, VD etc. som har adminrättigheter i K3 har tillgång till avdelningen Admin A3. I detta styrsystem finns Testproduktion Q3 som en av de ledande funktionerna.

All tidigare samlad databas av viktig kunskapsinformation som redan finns producerat internt eller externt inom företaget, organisationen eller skolan och som målgruppen anställda/ elever skall kunna eller behöver lära sig kan samlas till Klickportalen K3 via enkel uppladdning eller länkkoppling till externa öppna sidor som t.ex.

Wikipedia. Det sker via modulen Egna Dokument D3. För att certifiera att kunskapen finns på plats hos varje individ kopplas det man skall/bör kunna ihop med ett test som produceras med produktionsverktyget Testproduktion Q3 . Alla svar som sedan ges av användarna löpande i testerna i Examina E3 samlas upp för analys av administratören i Admin A3.

I Testproduktion Q3 kan administratören a) skapa ett helt nytt test eller kunskapsprov i vilket ämne som helst. Denna test kan kopplas till ett dokument, t.ex. pdf eller Worddokument. Eller en interaktiv e-kurs producerad av vem som helst i t.ex. Flash. Kort sagt: Vad som helst som är digitaliserat och uppladdningsbart. (Man kan givetvis även hänvisa till en bok i den analoga världen, t.ex. ett avsnitt i en bok som testen täcker).

Med Testproduktion Q3 kan man vidare b) bygga vidare och utveckla Klick Datas e-kurstester som är kopplade till Klick Datas e-kurser. Man kan således ta upp en test som redan producerats av någon annan och anpassa den efter tycke, smak och behov. Allt beroende på ambitionsnivå.

Klickportalen K3 kommer redan från början utstakad med mängder av färdigproducerade tester som man kan ta i Examina E3 som de är från början eller modifiera dem efter behov i Testproduktion Q3.

Klickportalen K3 är enkelt. Genom att det är enkelt att använda har det låg tröskel till att bli använt. Genom denna låga tröskel är produktionskostnaden låg att skapa material. Med korta produktionstider och effektiv hantering kan alla organisationer få blixtsnabb återkoppling av sina medarbetares åsikter, kunskaper och även använda Klickportalen K3 gentemot sina kunder för undersökningar med enkätverktyget Opinion O3 .

Mer detaljer och inspiration om Testproduktion Q3

Det kan för att väcka fantasin över de obegränsade möjligheterna kopplas till : en introduktionsdokument för nyanställda, en målanalys av företagets budgetmål, organisationens värderingar, alkoholpolicy, steg för steg anvisningar i hur man sköter en maskin osv. för att ta några exempel.

Många kopplar tester till YouTubelänkar. Sök på Google i "Skelettet grunder". Välj den bästa länken som redan är producerad av någon källa du litar på och skapa 20 frågor kopplat till länken under 15 minuter och vips har du ett prov klart till din skolklass till morgondagens lektion som du sedan kan använda till nästa termins elevkull. Eller ge eleverna mandat att skapa sina egna diagnostiska prov med Testproduktion Q3 genom att ge dem adminrättigheter i Klickportalen K3. Fantasin styr.

GE Money Bank , Bokia m.fl. har liknande erfarenhet med K3.

Koppla internkunskapen till K3 med Egna Dokument D3

Med Egna Dokument D3 i Admin A3 blir K3 ett helt öppet LMS som ger alla en kraftfull kompetensplattform. Med Egna Dokument D3 i Admin A3 kan administratörerna lägga upp eget kursmaterial som användarna kan lära sig i Klickportalen K3 och som sålunda är producerat av andra än Klick Data, t.ex. Powerpointpresentationer, flashfiler, Worddokument, pdffiler, Googleklänkar etc.

Det här skapar stora produktivitetsvinster för alla organisationer. Klick Datas egna e-kurser kan ni komplettera med ert egna producerade kursmaterial eller andra externt producerade e-learningskurser.

Exempel:

Publicera PowerPointdokumentet som du under stor möda skapat under en veckas tid och som alla behöver kunna och gör 8 nyckelfrågor för ledningsgruppen att svara på i Examina E3 så att du försäkrar dig om att alla förstått innehållet innan beslut skall tas på styrelsemötet.

Spela in ett VD-anförande var tredje vecka på 2-3 minuter framför din webkamera: Skicka upp det som dokument under Egna Dokument D3 och koppla 3-4 frågor till anförandet som en enkätundersökning och ställ krav på samtliga medarbetare i den internationella koncernen att svara på enkäten inom 12 timmar och få sedan återkoppling via Klickportalen K3 hur stämningsläget är inför kvartalsrapporten.
Med Admin A3 ges dessutom återkoppling av vem som tagit del av budskapet , dvs. öppnat dokumentet och startat det och med testet: vem som förstått. VD får återkoppling sålunda både vilka som gått igenom och ser vilka som svarat på testet/ enkäten.

Kundreferenser:

Du Pont International hade 2003 skapat en cd-rom utbildning för sina återförsäljare runt hela världen. Syftet var att de skulle kunna mer om Du Ponts produkter för att kunna sälja dessa på sina respektive marknader.
Med Egna Dokument D3 i kombination med Testproduktion Q3 och Examina E3 verktygen la du Pont in detta material lättåtkomligt i Klickportalen K3 för global intern åtkomst.

Man importerade in den tidigare cd-romproduktionen i Klickportalen K3 via Egna Dokument D3. Därefter skapade man 5 olika tester i Testproduktion Q3 . Varje återförsäljare fick sedan en uppgift (se Uppgifter U3) att gå igenom materialet, surfa runt efter information om olika plastmaterial på nätet för att därefter ta tester i Examina E3 för att certifiera sig som återförsäljare.

Du Pont använder Klickportalen K3 globalt sedan hösten 2005. Ett exempel på hur man snabbt kan effektivisera kunskapsspridning, få återkoppling av sin målgrupp (återförsäljare ) och säkerställa kvalitet med det som internationellt kallas "compliance application certification". Kvalitetssäkring kort sagt.

GE Money Bank , Bokia, Poolia, Lernia m.fl. har liknande erfarenhet med K3.

Kompetensöversikt med Certifiering C3

C3Alla resultat, utbildningar och erfarenhet samlas upp i K3s kompetenssystem och cv-verktyg Certifiering C3 Med kompetensmodulen Certifiering C3 kan administratören i Admin A3 se de översiktliga resultaten av de godkända testerna och slutförda e-kurserna i K3. I detta webbaserade HR-system samlas kompetensöversikten av företagets samlade erfarenhetsbank i Klickportalen K3 .

Det går gicvetvis bra att ta in tidigare utbildningar, kurser och erfarenheter för samtlig personal och sedan fylla på med Klick Datas e-kurser löpande via automatik när användarna klarar sina tester i Examina E3 och de tester som företagets administratörer producerar med Testproduktion Q3.

Sitter man fast i ett äldre och dyrare webbaserat HR-system, som man fortfarande är bunden till av organisatoriska eller andra skäl (koncernpolicy från huvudkontoret i USA t.ex.), så går det givetvis att med SCORM-principen exportera alla uppsamlade resultat som sker i Klickportalen K3 för vidare överföring till andra HR-system. De flesta av våra kunder himlar med ögonen av vad andra system kostar i jämförelse, men Klickportalen K3 och dess kompletta e-learningssystem samarbetar med alla system på marknaden som kan exportera och importera data.

Ett flertal referenskunder, t.ex. GE Money Bank, Bokia m.fl. har liknande erfarenhet med K3. Med Klickportalen K3 får våra kunder den feedback management som de behöver.

Kund & Medarbetarundersökningar med Opinion O3

Med alla kraftfulla funktioner i Admin A3 ger Klickportalen K3 mer valuta för utbildningsbudgeten.Medarbetar- och kundundersökningsverktyget Opinion O3 är ett av de senaste tillskotten i Klickportalen K3s tunga arsenal av funktionalitet för företag som vill effektivisera sin verksamhet. Med Opinion O3 skapar du interna medarbetarundersökningar och externa kundenkäter.

Dessa system finns idag "ute på stan" till betydligt högre kostnader än vad hela Klickportalen K3 kostar med alla dess funktionalitet. Vi har byggt upp Opinion O3 runt samma enkla filosofi som alla andra moduler i K3: Som ett effektivt stöd för att öka kompetensen internt för företag, men också till kunders uppfattning om företaget.

Med anonym inlämning eller svar kopplat till en specifik användare kan man snabbt fånga upp intressen och inte minst analysera dem med avancerade filter inne i Admin A3s statistikverktyg.

Kort sagt: Sätt fingret i luften, lägg örat på rälsen och samla blixtsnabbt upp synpunkter och inställningar från målgruppen anställda, kunder och potentiella nya medarbetare och marknaden i övrigt och analysera dessa åsikter löpande i Admin A3 med sofistikerade filtreringsfunktioner till mycket låga kostnader. Ett mer effektivt beslutsunderlag får ni inte innan ni tar beslut annat än med Klickportalen K3s enkätverktyg Opinion O3.

Klickportalen K3 är verktyget som ni behöver för att hantera kompetensfrågor och effektivisera er verksamhet i en turbulent marknad. K3 är elearning som fungerar. Med enkätverktyget Opinion O3 är det lätt att få kunskap för att verksamhetsstyra organisationen mot rätt mål. Väljer ni Klickportalen K3 så har ni rätt verktyg för att nå lönsamhet.

Systemkrav | LMS System | K3 |

Minimikrav

Kortfattat är kravet för att kunna använda Klick Datas E-kursspelare W3 ett operativsystem + webbläsare med Adobe FlashPlayer 8 som plug-in, vilket är normalstandard på 99% av datorerna.

Tekniskt sett ser specifikationen ut så här**:

Windows®:
Windows 2000 or later
Adobe® Flash® Player 8
Intel® Pentium® II 450MHz, AMD Athlon™ 600MHz or faster processor (or equivalent)
128MB of RAM
Microsoft Internet Explorer 6.0, Firefox 2.x, Firefox 3.x, AOL 9, Opera 9.5

Macintosh:
Mac OS X v10.3 or later
Adobe® Flash® Player 8
PowerPC® G3 500MHz or faster processor
Intel Core™ Duo 1.33GHz or faster processor
128MB of RAM
Firefox 2.x, Firefox 3.x, AOL for Mac OS X, Opera 9.5, Safari 3.x.

Linux®
Red Hat® Enterprise Linux (RHEL) 5
openSUSE® 11
Ubuntu 7.10 or later
Adobe® Flash® Player 8
Modern processor (800MHz or faster)
512MB of RAM,
128MB of graphics memory
Firefox 2.x, Firefox 3.x, SeaMonkey 1.11

* Se press och kundcitat
**Reservation för några äldre e-kurstitlar (innan 2002).

Kontaka mig för full demo av Klickportalen K3

Hör av er till oss på tel. 08-667 4980 för en personlig demo av K3
via våra säljare som även ger er en offert baserat på era behov. 
Eller fyll i vårt kontaktformulär här så kontaktar vi dig.
Välkommen till elearning med Klickportalen K3!

Funktioner i KlickportalenW3
E-kursspelare W3 är Klick Datas egna kursspelare med ett omfattande sökindex.

E3
Examina E3 är Klick Datas testmodul för alla former av kunskaps- inventering.

S3
Statistik S3 ger alla användare översikt av sina resultat med bla utskrift av diplom.

K3Direkt
K3Direkt gör det möjligt att skriva sökbegrepp som tar dig direkt till rätt avsnitt i en e-kurs.

A3
Admin A3 ger administratörer all översikt och kontroll av kompetens- utvecklingen och ROI.

I Uppgifter U3 styr admin kunskaps-inlärningen i K3 med tidsbestämda delaktiviteter.

Q3
Testproduktion Q3 är producent- verktyget som skapar certifieringar, enkäter, frågor och tester i Examina E3

D3
Med Egna Dokument D3 i Admin A3 blir K3 en smart kompetens- plattform för E-kursspelare W3 är Klick Datas egna kursspelare med ett omfattande sökindex.

O3
Med Opinion O3 skapar du interna medarbetar- undersökningar och externa kundenkäter.

C3
Alla resultat och erfarenhet samlas upp i K3s cv-verktyg Certifiering C3.