Klick Data har tecknat ett pilotavtal med McDonalds Svenska AB avseende Klickportalen K3 för ett utvalt antal medarbetare. Syftet är att se om Klick Datas koncept med Sitelicens och interaktiv utbildning och certifiering genom Klickportalen K3 fungerar i en liten skala för att om möjligt sedan öka avtalet till att omfatta hela McDonaldskoncernen i Sverige.

Vi hälsar Mc Donalds välkomna och hoppas att ni lovin itkurser i Klickportalen K3!