Översikt Klickportalen K3

En Sitelicens med Klickportalen K3 ger mängder medfunktionalitet utöver alla Klick Datas e-kurser.
Klickportalen K3 är Klick Datas webbaserade interaktiva läroplattform (LMS = e-learningsystem) för kompetensutbildning för företag och kunskapsproducerande organisationer. Våra Sitelicenskunder får tillgång till K3 i sin helhet och det är även den plattform som våra kunder som köper e-kurser styckvis använder för att gå Klick Datas e-kurser på webben.

Vad ingår i Klickportalen K3 ?

I Klickportalen K3 ingår Klick Datas omfattande e-kurssortiment med Klick Datas egenproducerade e-kurser inom it och affärsutveckling. E-kurserna är lärarledda utbildningar som spelas upp via webben i Klick Datas egenutvecklade Kursspelare W3 som ger dig professionell kunskap för näringslivet med steg för steginstruktioner i t.ex. hur du använder t.ex. ett dataprogram, bokföring, retorik mm.

Klickportalen K3 är 2016 dessutom mycket mer än Klick Datas breda sortiment av e-kurser. Det är en komplett kraftfull lärplattform (LMS) för kompetens och effektiviseringsverktyg av verksamheten i alla organisationer.

I Klickportalen K3 finns t.ex. Testverktyget Examina E3 , diplomverktyget Statistik S3 och administratörsverktyget Admin A3. Admin A3 innehåller en rad producentfunktioner för utbildnings- och personalansvariga såsom t.ex. coach och kursplans-funktionen Uppgift U3, kursmaterial-modulen Egna Dokument D3 och kunskapsuppföljnings-verktyget Testproduktion Q3. Dessutom finns det  kund- och medarbetarundersöknings-verktyget Opinion O3 och kompetensöversikt-systemet och cv-verktyget Certifiering C3.

Tillsammans samverkar dessa till ett utbildningssystem, HR, personal och kompetenssystem av yttersta internationella toppklass i valda delar eller som helhet. Vi har en rad referenskunder som verkar internationellt men som har det svenska perspektivet i grunden som kan intyga dess fördelar. Klickportalen K3 som läroplattformen för kompetensstrategin och kapa andra it-utgifter. Över 1500000 körda e-kurser i januari 2016 talar sitt tydliga språk om att det fungerar! Varmt välkomna att se Klickportalen K3 som ett perfekt medel att stärka och utveckla organisationens kompetens med utbildning som grundar sig på elearning som fungerar. Varje dag. Varje gång.

Funktioner i KlickportalenW3
E-kursspelare W3 är Klick Datas egna kursspelare med ett omfattande sökindex.

E3
Examina E3 är Klick Datas testmodul för alla former av kunskaps- inventering.

S3
Statistik S3 ger alla användare översikt av sina resultat med bla utskrift av diplom.

K3Direkt
K3Direkt gör det möjligt att skriva sökbegrepp som tar dig direkt till rätt avsnitt i en e-kurs.

A3
Admin A3 ger administratörer all översikt och kontroll av kompetens- utvecklingen och ROI.

I Uppgifter U3 styr admin kunskaps-inlärningen i K3 med tidsbestämda delaktiviteter.

Q3
Testproduktion Q3 är producent- verktyget som skapar certifieringar, enkäter, frågor och tester i Examina E3

D3
Med Egna Dokument D3 i Admin A3 blir K3 en smart kompetens- plattform för E-kursspelare W3 är Klick Datas egna kursspelare med ett omfattande sökindex.

O3
Med Opinion O3 skapar du interna medarbetar- undersökningar och externa kundenkäter.

C3
Alla resultat och erfarenhet samlas upp i K3s cv-verktyg Certifiering C3.