Järfälla kommun har tecknat ett utbildningsavtal som omfattar att kommunens anställda utbildar i Microsoft Office 2010 via Klick Datas utbildning på nätet. 
Över 1700 anställda hos Järfälla kommun har genom Sitelicensavtalet fått möjligheten att utbilda sig i Microsoft Office 2010 via nätbaserad undervisning i Klickportalen K3, som är Klick Datas utbildningsplattform för nätbaserat lärande online. 

Med utbildning på användarnas villkor via internet förenklas och förbättras datautbildningen i kommunen och fördelen med elearning ges med rättvis fördelning till samtliga som uppgraderar Officepaketet. Många anställda har utbildningen som ett komplement till den undervisning som sker i datasalar och kan komplettera och fördjupa sig med onlineträningen på sina villkor med hjälp av Klickportalen K3, se www.jarfalla.klickportalen.se 

k3_film_41b2_effekt
Fördelarna med Klick Datas elearninglösning K3 är på många plan för allt fler
kommuner i Sverige som i många fall utnyttjar avrop mot IT-ramavtalet.