Klick Data har tecknat nytt Sitelicensavtal avseende Klickportalen K3 med Consultec, som är marknadsledande i Sverige när det gäller effektiva IT-verktyg för bygg-, anläggnings-, el- och VVSbranschen.
Vi välkomnar Consultec Group AB i Skellefteå och dess koncernbolag till den växande kundskaran av kunder till Klickportalen K3.