IT-Hantverkarna i Stockholm, med ett 40-tal anställda i Stockholm har tecknat Sitelicensavtal med Klickportalen K3 för att primärt underlätta sin interna kunskapsvalidering hos personalen avseende olika kunskapsområden med undersökningsverktygen Examina E3 och Testproduktion Q3, två av modulerna i Klickportalen K3.

Allt fler kunder fokuserar på modulerna i Klickportalen K3 som verktyg för kunskapshöjning i organisationen med medarbetarunderökningar, kundankäter, dvs. webbbaserade enkäter för personalen och enkäter för kunder, som finns i modulen Opinion O3. Avtalet täcker också undervisning på nätet med Klick Datas breda utbud av över 230 online-kurser.

Se mer om IT-Hantverkarna på http://www.it-hantverkarna.se/

k3_lotoftools_110826

Klickportalen K3 har ett mycket brett utbud av webbbaserade kunskapstjänster och nyttoverktyg för alla organisationer som vill ha ett robust system på webben för att hantera sin personals kunskspsutveckling. IT-Hantverkarnas primära behov låg i det gröna, blå och gula fältet ovan med ett enkelt och kraftfullt testsystem och bl.a. en enkelhet att skapa en medarbetarundersökning.