Iris Hadar AB har nyligen nytecknat ett förlängt Sitelicensavtal för utbildning till datakörkortet genom plattformen Klickportalen K3.