Invarcare Rea i Diö som arbetar med cyklar och invalidfordon har tecknat avtal med Klick Data och personalutbildar med onlineutbildning i K3.

Klickportalen K3 underlättar för utbildning online i alla organisationer. Invacare Rea med 160 anställda ansluter sig till systerföretaget Invacare AB som använt Klick Datas elearning system Klickportalen en längre tid och sett kostnadsfördelarna och effektivitetsvinsterna som K3 ger över tiden. 

K3_modul_value_110523

Testsystem, Ledningsstyrsystem, Kompetensinventeringsystem, Kundenkäter, Medarbetarundersökningar, Schemaläggning, Kunskapsintyg, Statistiköversikt, Valideringar är några av de funktioner som Klickportalen K3 ger utöver Sveriges bredaste sortiment av datakurser och softskillskurser online. Värdet av K3 stegrar sig över tiden med utnyttjande av fler moduler även om behovet inte är omedelbart primärt. Hör av er med era önskemål så ger vi en offert.