Klick Data har nyligen tecknat ett Sitelicensavtal med kredithanteringsföretaget Intrum Justitia som täcker företagets behov av distansutbildningar från Klick Data för en flerårsperiod för ett hundratal av koncernens anställda.

Vi välkomnar Intrum till kundkretsen och önskar dem lycka till med Klick Datas distansutbildningar.