If Sakförsäkring har tecknat ett nytt Sitelicensavtal med Klick Data. Vi välkomnar de medarbetare som omfattas av avtalet på försäkringsbolaget till Klickportalen K3.