Klick Data har tecknat ett nytt Sitelicensavtal med Högskolan Dalarna. Avtalet är flerårigt och omfattar studenter och lärare med Klickportalen K3.

Se länk till Högskolan Dalarna