Handelsgruppen Bygg och Järn i Mellansverige AB har tecknat Sitelicensavtal med Klickportalen K3. Det är ännu ett företag bland Sveriges alla företag inom olika branscher som insett att det är väl investerad utbildningsbudget att skaffa utbildning till personalen via kurser online.
Vi välkomnar Handelsgruppen till vår kundkrets.Klick Data är en trygg och väletablerad leverantör av utbildningslösningar för företag som vill erbjuda kurser online och effektivisera sin utbildningsbudget och samtidigt vidareutveckla fler medarbetare för mindre pengar. Läs mer om fördelarna med en Sitelicens för personalutbildningen här.