logo-x2-hallbo

Hallberg Bostadsstiftelse, som förvaltar förvaltar bostäder och olika typer av lokaler i Hallsbergs kommun har nyligen tecknat nytt Sitelicensavtal med Klick Data för sina medarbetare i Hallsberg som nu har tillgång till Klick Datas utbildningar i Klickportalen K3.

Ett av målen är att ha en hög servicenivå och vara klimatsmarta och ett enkelt sätt att uppfylla dessa mål är att erbjuda klimatsmart utbildning  till sin personal som får hög servicenivå genom den ständiga tillgången till kompetenshöjning och medarbetarundersökningar som Klick Data erbjuder. 

För mer information om Hallberg Bostadsstiftelse se www.hallbo.se