Administratören av Klickportalen K3 kan from. nu koppla elever till fler än en grupp. En ny flik har skapats under Inställningar/Redigera användare. Där kan administratören bocka för elevernas tillhörighet.

Samma sätt gäller Redigera grupp. Där kan elever knytas till gruppen. En person kan t.ex. tillhöra både marknadsföringsavdelningen och Försäljningsavdelningen och få båda gruppernas tilldelade e-kurser och tester. Tidigare var man tvungen att skapa två olika konton för detta.