En av årets första Sitelicenskunder blev moderbolaget inom Gröna Lundkoncernen Park & Resorts Scandinavia AB som tecknade Sitelicensavtal för 200 anställda.