Godshantering Landvetter AB har valt Klick Data för distansutbildning och får därmed tillgång till Klick Data datakurser online genom ett Sitelicensavtal med Klickportalen K3 .K3 innehåller förutom ett brett sortiment av 234 e-kurser även en rad moduler för tester, undersökningar och möjlighet att skapa Eget kursmaterial för internutbildning.

Klick Data kallar sina distanskurser online på nätet för e-kurser .