GGP Sweden AB är en koncern med huvudsäte i Tranås som verkar inom marknaden för trädgårdsprodukter i över 100 länder med Stiga som det mest kända varumärket. GGP har tecknat ett Sitelicensavtal med Klickportalen K3 efter en pilotutvärdering för den svenska verksamheten med 220 medarbetare.

Vi på Klick Data välkomnar GGP Group till utbildning på nätet med Klickportalen K3.


Större koncerner har ofta problem med att planlägga och schemalägga kurser för sina anställda som ständigt behöver fortutbildning inom en rad olika områden. Med elearning från Klick Data via Klickportalen K3 så både underlättas utbildningsplaneringen samtidigt som den effektiviseras. Det blir enklare med uppföljning och det blir enklare för alla medarbetare som kan gå kurser och genomföra tester och få intyg på genomförda utbildningsinsatser samtidigt som företaget kan tjäna in stora summor av utbildningsbudgeten på att förenkla och förbättra kvaliteteten av utbildningsbudgeten. Kort sagt: Med en Sitelicens med Klickportalen K3 vinner alla medarbetare, HR-avdelningen och it-avdelningen fördelar. Kontakta oss för mer information.