Från okunskap till MVG- K3 som verktyg till framtidens elever

Klickportalen K3 innehåller en kraftfull testdel som heter Examina E3. Vi har nu vidareutvecklat testdelen Examina E3 i följande delar som ger ett mycket slagkraftigt kompetensäkringsstöd för företag och utbildningsinstitut. Med de tre formerna av faktainlärningstester som vi delat in i Instuderingstest, Slutträningstest och Sluttest har alla inlärningsinstitut möjlighet med hjälp av Klickportalen K3 att få alla elever att lära sig vilket ämne som helst. Och där eleven är aktiv i skapandet av kunskapstesterna som en del av lärprocessen.

Kunskap lärs in i en skola där all kunskap förvisso finns tillgänglig några knapptryckningar bort, men där faktakunskaper och allmänbildning är en central del av varje levande individs förmåga att klara sig i samhället bygger på att nyttja tekniken och den etablerade pedagogiken i en harmonisk symbios. Vi har byggt olika former av tester inne i Klickportalen K3 som möjliggör att man från att inte ha någon kunskap i ett ämne alls kan lära sig och examinera sig på kort tid i en klassrumsundervisning på individnivå och gruppnivå. I denna artikel skissar vi hur det går till i praktiken.

Instuderingstest
Test med självstudielänk öppen. Eleven går igenom flervalsfrågorna och har tillgång till svaren genom att instuderingsmaterialet tillgängligt. Steg för steg lär sig eleven kunskap under trevliga former.

Slutträningstest /Labyrinttest
Efter att man tagit en instuderingstest eller känner sig redo för att ta ett sluttest kan man slutspurtträna genom att gå en test utan instuderingsmaterialet tillgängligt. Testet kräver 100% rätt och det fungerar som spelet labyrint. Missar man rätt svar på en fråga så måste man börja om från början. När man sedan kommit i mål så har man 100% rätt och en sluttid. Ju mer man kan desto snabbare kan man ta en Labyrinttest. Det kan också liknas vid ridhoppstävling där en rivning ger straffpoäng. Idén är att om man skall lära sig något ordentligt utantill så är det så att antingen kan man det eller så kan man det inte och det ger den digitala dimensionen i testformen. (funktionen ej helt klar vid denna pressläggning men lanseras under september 2008)

Sluttest/ Examensprov
När man har studerat ett ämne klart tar man ett slutprov där man avger svaren. Dessa kan vara fel eller rätt. Efter genomfört test får man ett betyg som bestäms av administratören. Når man procent rätt svar över en satt gräns får man G, VG eller MVG. Administratören kan också sätta en tidsgräns så att svaren ges inom rimlig tid för att undvika risk för fusk.

Exempel på Workshop med K3 somverktyg
Klassen med 25 elever skall lära sig människokroppens olika delar i ett projekt. Läraren delar in eleverna i 5 grupper. Varje grupp får till uppgift att skapa en test i Klickportalen K3 inom sitt ämne.

Läraren har delat in ämnet i
A. Skeletett, leder och muskler
B. Blodomloppet
C. Nervsystemet och sinnesorganen
D. Celler, vävnader & Hud
E. Cirkulation & Andning.

Var och en av grupperna får nu till uppgift att skapa 36 flervalsfrågor i Klicikportalen K3. En i varjje grupp ansvarar för att skapa testet och får behörighet gruppadmin.

Eftersom testet skall användas igen för fler elever i framtiden skall det skapas en instuderingstest, dels för att de andra grupperna skall kunna lära sig av de andra gruppernas skapade tester, dels för att framtida elever skall kunna göra samma sak.

Först av allt ägnas 5-8 minuter åt att varje grupp skall hitta den bästa länken de kan hitta på Google. Alla elever får aktivt söka och ägnas sig åt det bästa sökbegreppet Människokroppen,Människokroppens delar, Bildsökning på Människokroppens organ etc. Efter en rad tester från 25 aktiva elever och gruppbeslut har det skakats frm en huvudlänk som skall användas och flera andra bra länkar som kan kopplas till olika frågor.

Läraren har veto här och godkänner länkarnas validitet med sin erfarenhet och kunskap. Varianter finns med beslut om vilka länkar som skall användas redan från början. Man kanske beslutar att första länken som kommer upp på sökbegreppet människokroppen är den mest relevanta då Googles algorimer brukar vara pålitliga I det här fallet Sjukvårdsrådgivningen>

Väl så långt skapar gruppadmin i varje grupp en test under Kategori Människokroppen i testdelen Examina E3. Huvudlänken läggs in i testegenskaper. Andra länkar specifika till varje fråga läggs in när varje fråga skapas.

---

Efter ca. en timme samlas man igen och då skall 25-36 frågor vara klara i varje test, dvs. varje elev bör själv ha skapat ca.5-7 flervalsfrågor som matats in i Klickportalen K3. Läraren har nu 5 tester klara med instuderingslänkar.
Efter rasten få varje grupp validera testet genom att själv gå igenom att frågorna är faktamässigt korrekta, korrekt inmatade med rätt svarsalternativ inbockat i Adminsystemet och läraren slutligen attesterar testet för publikation.
I läxa eller under resten av workshopen tar samtliga elever och går igenom instuderingsmaterialet genom att ta sin egen grupps test (Skarpt ) och börjar ta de andra gruppernas instuderingstester.

På detta sätt har varje ekev bidragit till skolans kunskapsdatabas av tester. Nästa termins elever kan direkt gå och studera människokroppen och addera flera frågor till testerna som skapades första terminen och/eller skapa nya tester i andra områden.

Vill man slå rekord i kunskap och innantilllärning så tar man en slutträningstest / Labyrinttest. Skolrekordet på varje test syns tydligt i systemet (fritt val).
Exempel. Den som klarar Europas huvudstäder 36 frågor med alla rätt på mindre än 54 sekunder kommer att vara namngiven tills nästa man slår rekordet. Det kommer bli sport och status att ha bästa nivån i K3 precis som det är status att ha level 70 i WOW.

Är vi på väg till en skola med utantillkunskaper- Ja, om man inte vet vad bil heter när man kommer till Frankrike kan man ju ta upp ett lexikon, men mäter det kunskap i franska? Knappast. Antingen kan man ange fotosyntesens process, 1500-talets kungar eller explosionsbilmotorns generella uppbyggnad, eller så kan man det inte. Skolans syfte är att leverera allmänbildande kunskap in i elevers huvuden för framtiden där det står 400 miljoner kineser under 18 år som konkurrerar om framtidens globala toppjobb.

Och kunskapen behöver ju inte vara teoretisk ute på ett företag: Om man inte vet var nödutgången finns på det kontor man jobbar på och det börjar brinna- vad är det för nytta med brandsäkerhetsövningen då? Antingen kan man eller så kan man inte. I yrkeslivet ställs krav. I skolan likaså. Med Klickportalen k3 bygger man kunskapstester som säkerställer att kunskap kommer in i huvudet på eleverna i en värld som är Googlestyrt digital. Skolminister Jan Björklund kan ha fel eller rätt om den svenska skolans placering idag, men vill vi vara med och utveckla landets framtid och hamna i topp i utbildningsväsendet så måste vi ha teknik och pedagogik i samklang.

Klickportalen K3 levererar , precis som Toyotas hybridbilar redan idag rullar på vägarna medan andra biltillverkares framtidsversion forfararande jobbar på projektstadiets ritbord, framtidens utbildningssystem Klickportalen K3 redan idag.

Förutom att mängder med högskolor, utbildningsinstitut, Komvux och gymnasieskolor använder Klick Dats utbildningsplattform Klickportalen k3 idag: Vi utbildar även kommersiella bolag i mängder: t.ex. DuPonts återförsäljare runt om i världen att bli certifierade och vi hjälper t.ex. GE Money Bank handläggare att bli certifierade för att att lägga upp krediter enligt en fastställd rutin och många fler.

Seminarium på Kompetensmässan 11-12 november
Kontakta oss för mer information och en demo på 08-667 4980. Välkommen även till vårt seminarium Om all kunskap redan finns på Google- hur vet man att eleverna faktiskt kan någonting i en uppkopplad värld om Klickportalen K3 och Examina E3s testfunktioner. på World Trade Center i Stockholm under Kompetensmässan den 11-12 november 2008 där vi hands on visar hur vi bygger framtidens skola med Klickportalen K3.

Mer om Examina E3s Nyheter 2008
Mer om Examina E3s Instuderingsfrågor