Riksorganisationen Företagarna har valt Klick Data som leverantör till en elearningsproduktion som täcker Företagarnas egna CRMsystem Pivotal.
Klick Data producerar tillsammans med organisationen e-utbildningar för anställda som snabbt och enkelt kommer hjälpa medarbetare att använda det interna kundvårdssystemet som idag används hos Företagarna och som enkelt behöver utbildas av många.

E-kurserna kommer tillsammans med Klick Datas egenproducerade e-kurser distribueras i Klickportalen K3. Vi tackar för förtroendet att få ta hand om manusframställan, produktion, pedagogik, teknik och plattform. Klick Data har vilket är relativt okänt som affärsområde bred erfarenhet av att producera kundstyrda projekt som helt styrs av kundens önskemål, men där Klick Datas breda erfarenhet av att ha producerat över 500 e-learningsprodukioner kommer väl till pass. Vi hjälper Företagarna vidare under 2010 med fler liknande projekt.

 Klick Datas Mattias Dahlqvist, känd och uppskattad lärare i Klick Datas e-kursproduktioner lär anställda på Företagarna det interna kundvårdsystemet Pivotal genom Klick Datas uppdragsstyrda e-learningsprojekt. (Läs mer om fler kundreferenser för kundanpassningar här)