Utbildningsbehoven blir allt större i företag och organisationer samtidigt som nedbantningar av personal gör att allt färre skall göra ett jobb som tidigare gjordes av fler. Resultatet blir att det finns mindre och mindre utrymme för traditionella utbildningar, där medarbetare åker till kursgårdar eller hos kursarrangörer och är borta heldagar från sina normala arbetsuppgifter.

Lösningen för väldigt många är att vikta över mer och mer av utbildningsinsatserna till interaktiv utbildning. Med Klick Datas succé Klickportalen K3 kan företag komma åt inte bara ett brett utbud av färdigproducerad it och affärsutbildning. De kommer åt sitt eget producerade kursmaterial med moulen Eget Material D3 och det möjliggör för alltfler företag att stressen hos personalen minskar och utbildningsinsatserna kan fördelas bättre och mer portionsförpackat. Företag bygger därför upp en databas av material i K3 som de redan har färdigt och som de löpande producerar i Klickportalen K3 och ger utbildningsuppgifter till sina medarbetare.

Kontakta Klick Data för en demo av Klickportalen K3 för att minska stressen hos medarbetarna avseende utbildningen och minska era utbildningskostnader generellt med ett smart webbaserat onlinesystem för utbildning för resten av 10-talet.