Klick Data har tecknat ännu ett nytt Sitelicensavtal som täcker Klickportalen K3 och dess tjänster av ekurser, distansutbildning, validering och certifiering av kunskap och kompetens. Denna gång med Trygghetsfonden BAO. Avtalet omfattar anställda på BAO, bankanställda och klienter till förbundet som blir utan jobb inom finanssektorn. BAO kan nu i likhet med flera andra Trygghetsfonder erbjuda sina medlemmar den uppskattade tjänsten att fortutbilda egna medarbetare och medlemmar mellan arbete möjlighet att lära sig itprogram och andra fackkunskaper under perioden för arbetslöshet. Klick Data välkomnar BAO och dess användare till Klickportalen K3.