FFIA , Familjeföreningen för Internationell Adoption har tecknat avtal om onlineutbildning via Klickportalen K3.

K3cplan-img_news

Online-utbildning kräver ingen planering. Logga in i Klickportalen K3 när utbildningsbehovet uppstår.