Klick Data har tecknat ett nytt Sitelicensavtal med Locum AB, som är en av Sveriges större fastighetsförvaltare med ett fastighetsbestånd på cirka 2,1 miljoner kvadratmeter lokaler i Stockholms län. Bland hyresgästerna dominerar sjukvården i länet. Locum AB ägs av Stockholms läns landsting.
Vi välkomnar alla medarbetare på Locum till Klickportalen K3!

Se mer om Locums verksamhet här