Enkät och undersökningar Examina E3

Om vårt egenproducerade material av e-kurserna är att likna vid metaforiskt som våra egenproducerade tavlor med ramar av en kursspelare (W3) är Klickportalen K3 ett galleri som innehåller både Klick Datas och våra kunders egenproducerade tavlor (kundanpassat kunskapsmaterial). Det är dessutom en måleriverkstad med alla paljetter, målarfärger och tuber där man kan skapa egna tester (Examina E3) och koppla ihop till all digital lagrad kunskap (länkar till interna eller publika länkar) för att kompetenssäkra all verksamhetskritisk kompetens.

Den senaste i raden av funktioner som vi lagt till i vår kunskapsverkstad i Klickportalen K3 är undersökningar och enkäter. Genom att enkelt skapa en undersökning eller enkät kan våra Sitelicenskunder enkelt ta reda på hur medarbetare i organisationen eller utestående kunder ställer sig till olika frågeställningar.

Denna möjlighet innebär att dyra externa system som bara specialiserar sig på undersökningar och enkäter kan besparas i budgeten.

De beslut som alla företag gör får bättre kvalitet och beslutet att investera i Klickportalen K3 blir ännu enklare att klubba igenom. Gör som allt fler företag, kontakta oss för en offert och en full demo. Ring oss på 08-667 4980.