Klick Data har tecknat ett nytt Sitelicensavtal med Eltel Networks AB. Avtalet ger access till Klickportalen K3 och alla dess funktioner till 2200 medarbetare. Eltel Networks verkar inom infranet av säkerhet, planering, bygg och underhåll av el- och telenät i Sverige.

Hemsida till Eltel Networks