Klick Data har tecknat ett nytt Sitelicensavtal med ECO-Boråstapeter AB. Avtalet är flerårigt och omfattar 40 licenser. Vi välkomnar samtliga till Klickportalen K3.