Koppla internkunskapen till K3 med Egna Dokument D3

Med Egna Dokument D3 i Admin A3 blir K3 ett helt öppet LMS som ger alla en kraftfull kompetensplattform. Med Egna Dokument D3 i Admin A3 kan administratörerna lägga upp eget kursmaterial som användarna kan lära sig i Klickportalen K3 och som sålunda är producerat av andra än Klick Data, t.ex. Powerpointpresentationer, flashfiler, Worddokument, pdffiler, Googleklänkar etc.

Det här skapar stora produktivitetsvinster för alla organisationer. Klick Datas egna e-kurser kan ni komplettera med ert egna producerade kursmaterial eller andra externt producerade e-learningskurser.

Exempel:

Publicera PowerPointdokumentet som du under stor möda skapat under en veckas tid och som alla behöver kunna och gör 8 nyckelfrågor för ledningsgruppen att svara på i Examina E3 så att du försäkrar dig om att alla förstått innehållet innan beslut skall tas på styrelsemötet.

Spela in ett VD-anförande var tredje vecka på 2-3 minuter framför din webkamera: Skicka upp det som dokument under Egna Dokument D3 och koppla 3-4 frågor till anförandet som en enkätundersökning och ställ krav på samtliga medarbetare i den internationella koncernen att svara på enkäten inom 12 timmar och få sedan återkoppling via Klickportalen K3 hur stämningsläget är inför kvartalsrapporten.
Med Admin A3 ges dessutom återkoppling av vem som tagit del av budskapet , dvs. öppnat dokumentet och startat det och med testet: vem som förstått. VD får återkoppling sålunda både vilka som gått igenom och ser vilka som svarat på testet/ enkäten.

Kundreferenser:

Du Pont International hade 2003 skapat en cd-rom utbildning för sina återförsäljare runt hela världen. Syftet var att de skulle kunna mer om Du Ponts produkter för att kunna sälja dessa på sina respektive marknader.
Med Egna Dokument D3 i kombination med Testproduktion Q3 och Examina E3 verktygen la du Pont in detta material lättåtkomligt i Klickportalen K3 för global intern åtkomst.

Man importerade in den tidigare cd-romproduktionen i Klickportalen K3 via Egna Dokument D3. Därefter skapade man 5 olika tester i Testproduktion Q3 . Varje återförsäljare fick sedan en uppgift (se Uppgifter U3) att gå igenom materialet, surfa runt efter information om olika plastmaterial på nätet för att därefter ta tester i Examina E3 för att certifiera sig som återförsäljare.

Du Pont använder Klickportalen K3 globalt sedan hösten 2005. Ett exempel på hur man snabbt kan effektivisera kunskapsspridning, få återkoppling av sin målgrupp (återförsäljare ) och säkerställa kvalitet med det som internationellt kallas "compliance application certification". Kvalitetssäkring kort sagt.

GE Money Bank , Bokia, Poolia, Lernia m.fl. har liknande erfarenhet med K3.

Kontaka mig för full demo av Klickportalen K3

Hör av er till oss på tel. 08-667 4980 för en personlig demo av K3
via våra säljare som även ger er en offert baserat på era behov. 
Eller fyll i vårt kontaktformulär här så kontaktar vi dig.
Välkommen till elearning med Klickportalen K3!

Funktioner i KlickportalenW3
E-kursspelare W3 är Klick Datas egna kursspelare med ett omfattande sökindex.

E3
Examina E3 är Klick Datas testmodul för alla former av kunskaps- inventering.

S3
Statistik S3 ger alla användare översikt av sina resultat med bla utskrift av diplom.

K3Direkt
K3Direkt gör det möjligt att skriva sökbegrepp som tar dig direkt till rätt avsnitt i en e-kurs.

A3
Admin A3 ger administratörer all översikt och kontroll av kompetens- utvecklingen och ROI.

I Uppgifter U3 styr admin kunskaps-inlärningen i K3 med tidsbestämda delaktiviteter.

Q3
Testproduktion Q3 är producent- verktyget som skapar certifieringar, enkäter, frågor och tester i Examina E3

D3
Med Egna Dokument D3 i Admin A3 blir K3 en smart kompetens- plattform för E-kursspelare W3 är Klick Datas egna kursspelare med ett omfattande sökindex.

O3
Med Opinion O3 skapar du interna medarbetar- undersökningar och externa kundenkäter.

C3
Alla resultat och erfarenhet samlas upp i K3s cv-verktyg Certifiering C3.