Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg har tecknat ett nytt Sitelicensavtal med Klick Data avseende utbildning på nätet i Klickportalen K3.

Sedan tidigare har Klick Datas ekurser i mediaprogrammen (onlinekurser i Adobe Creative Suite)  legat som grund för undervisning på universitetet och därför varit poänggrundande för universitetspoäng.

Nu har Institutionen för Signal & System på Chalmers gått vidare och tecknat fler licenser i Klickportalen K3. Det ger flera elever och lärare på Chalmers tiillgång till Klickportalen K3 på nätet med alla Klick Datas ekurser och omfattande utbildning som ingår i detta webbaserade LMS-system för utbildning i molnet på nätet.

KD_oldschool_betyg2a_120125

Tiderna förändras med utbildning på nätet. På Chalmers får man universitetspoäng om man har genomgått Klick Datas ekurser i Klickportalen K3. Institutionen för Signal och System har dock nyligen valt K3 av andra anledningar.