Caldic Sweden AB, tidigare under namnet Norfoods efter uppköp under hösten 2010, har tecknat avtal avseende utbildning online med Klick Data för delar av sin personal, som nu får utbildning via nätet.
Caldic arbetar huvudsakligen med livsmedelstillsatser, har valt Klickportalen K3 för personalutbildning med elearning.

Klick Data välkomnar Caldic i Malmö till Klickportalen K3 !


kd_Euro_c_110824

Många HR-chefer och IT-ansvariga på internationella företag som jobbar på den
europeiska marknaden inom EU
väljer elearning från Klick Data för sin utbildning
för personalen då det ger väldigt stora fördelar i organisationen internationellt.