Klick Data har tecknat ett nytt Sitelicensavtal med Café Bar Sverige AB som satsar på en riktad utbildningsinsats under ett år för 80 personer inom företaget.