Svenska Blount AB är den svenska delen av världens ledande företag inom marknaden för motorsågar. Nu har de kapat sina utbildningskostnader och dragit igång en utbildningssatsning inom organisationen. I syfte att ge personalen ökad kunskap om itprogrammen genom att ha tecknat avtal om en Sitelicens med Klickportalen K3, som ger utbildning online i bl.a. alla dataprogram.

Vi välkomnar Svenska Blount och dess medarbetare till vår kundkrets.

Det behövs inte en motorsåg eller en arborist för att kapa kostnader i utbildningsbudgeten om ni väljer elearning med Klickportalen K3