Klick Data har tecknat ett nytt Sitelicensavtal med Berghs School of Communication, en väl etablerad skola som utbildar inom all form av marknadskommunikation såsom inom reklam och media i centrala Stockholm. Avtalet är flerårigt och omfattar 150 licenser, varav 50 är för lärare.

 

Länk till Berghs hemsida