Klick Data har tecknat ett nytt Sitelicensavtal med Berendsen Textil Service AB avseende interaktiv utbildning via Klickportalen K3 i Office 2007. Avtalet är flerårigt och omfattar 400 licenser.
Se mer om Berendsens på deras hemsida