Klick Data har tecknat ett nytt Sitelicensavtal med Adecco som är världens största rekryterings- och bemanningsföretag. Avtalet innebär att konsulter kan fortbilda sig genom Klickportalen K3s breda utbud av e-kurser under en treårsperiod. Det ger även möjlighet att kompetensutveckla ny och sökande personal till företaget.

- Bemanningsföretagens personal är en optimal målgrupp för Klickportalen K3, säger Peter Odengran på Klick Data. Dels har man i förhållande till andra branscher en hög personalomsättning och många skiftande krav från sina uppdragsgivare, vilket gör att man måste ha tillgång till relevant utbildning med kort varsel. Dels har man ibland inte full beläggning och önskar fylla sin tid för sina anställda med utbildningsinsatser på tider som man helt kan styra själva i Klickportalen K3.

Med testverktygen och enkät och undersökningsdelarna i Klickportalen K3 kan man dessutom även effektivisera sin rekryteringsprocess och få relevant information i realtid om hur kunderna upplever servicen och kvaliteten på tjänsterna. Man kan även lägga upp ett brett utbud av eget kursmaterial i K3.

För mer information om Adecco, klicka här