Addskills och Klick Data har tecknat samarbetsavtal avseende försäljning av Klick Datas utbildning online med plattformen Klickportalen K3 mot ramavtal IT-utbildning 2010.

Klick Data är sedan 2011-10-01 upplagda som underleverantör till Addskills AB på ramavtalet 'IT-utbildning 2010' ( Kammarkollegiet ) och därigenom kan stat, kommun, landsting, verk m.fl. göra en avropsförfrågan, se mer på http://avropa.se/Hitta-ramavtal/Ramavtalsomraden/IT-och-telekom/IT-utbildning-2010/ för utbildning online

Klick Data som underleverantör kan verifieras i listan på denna länk: http://avropa.se/PageFiles/17569/Bilaga%20%20-%20Sammanst%C3%A4llning%20Underleverant%C3%B6rer%20IT-utbildning%202010%20v111001.pdf

Utbildning online är ett begrepp som allt fler företag, statliga verk, departement, skolor, förbund och kommuner använder för att kompetensutbilda sin personal, medarbetare och elever. Det kallas ofta för engelska elearning eller fortfarande på många håll lite ålderdomligt för det gamla ordet distansutbildning eller distanskurser.

Klickportalen K3 är ett HR-verktyg från Klick Data (etab. 1992) som är fyllt med ekurser eller onlinekurser ,(som vi modernt hellre väljer att kalla det än ordet distanskurser), och andra kompetensverktyg för kunskap som är ett lärplattform som Klick Data tagit fram på webben och som idag kallas för molntjänst (eng. The Cloud)  inom utbildning på internet. De som är bundna för inköp via ramavtalet för IT-utbildning, tidigare även kallat STAKO-avtalet, kan nu lättare köpa in enstaka ekurser eller teckna ett avtal om Sitelicens som täcker hela eller delar av Klickportalen K3 innehåll, moduler och funktioner. Och därigenom få den smartaste lösningen för hr-budeten eller it-budgeten.

Ramavtalet är så uppbyggt att Klick Data som underleverantör ej bedriver någon försäljning, det är enkom Addskills som gör det, kontaktperson Johan Sund, Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar. Du måste tillåta Javascript för att visa e-postadressen , 08-4401100. Välkommen för en kontakt!