Användningsområden för tester i K3 oändligt och ökar dramatiskt

Omfattningen av Klick Datas Klickportalen K3 fortsätter att växa. Både till omfång av funktioner, e-kurser, tester och mallar som omvandlas till företagsanpassade tester, enkäter och medarbetarundersökningar. Alltfler företag utnyttjar möjligheten att bygga upp ett system av interna tester, avcheckningsquizzar och valideringar.  Exempel på områden utöver datakurser som motiverar en investering i Klickportalen K3 ökar varje dag exponentiellt.

Att sätta upp en test i Klickportalen K3 är lätt. Det tar ca. 10-15 minuter.
Administratören loggar in, Väljer Admin A3, Går till Testproduktion Q3.
Där kan man skapa ny test eller kopiera en lämplig mall om man vill modifiera och företagsanpassa en befintlig förgjord struktur och företagsanpassa den.
Sen tilldelar man en Uppgift till delar av medarbatarna eller samtliga eller lägger ut testen i gruppen för att den skall genomföras senare i användarmodulen Examina E3.

Se nedanstående illustration över användningsområden som Klickportalen K3 lämpar sig väl med.


Alla företag har konstanta utbildningsbehov, uppdateringsbehov av kunskap och repetionsbehov. Viss kunskap behöver man gå igenom en gång. Allt detta flöde av kunskapspåfyllning är konstant och enhetligt för alla företag i mer eller mindre omfattning.
Det kan gälla en mängd områden. Med Klickportalen K3 säkerställer man att organisationen vet mål och visioner likväl som nödutgångar och säkerhetsrutiner eller miljöpolicies. Användningsområdet för Klickportalen K3 är dagligen, veckovis, månadsvis och årligen för olika delar av kunskapscirkeln. Administratören sätter upp dessa rutiner med enkelhet i Admin A3.

Alltfler företag förstår vikten av värdet av dessa certifieringar och processtyr medvetet organisationen mot tydliga kunskapsmål inom rad områden. Med K3 får man därför snabbt avkastning och investeringen betalar sig med en välgenomtänkt plan ofta på mindre än ett kvartal.

Exempel.
Enbart testen Ecodrive som finns bland de över 550 fördefinerade testerna har t.ex. betalat ett av företagens investering nästan omgående vid initieringen och inkörningen av systemet efter att detta företag tecknat Sitelicens med Klickportalen K3. Detta företag beräknade att den minskade bensinförbrukningen personalen skulle omfattas av på ett år skulle ge en kostnadsbesparing på de ca. 500 st bilar de hade med 10,000:- om året / bil. Vilket motsvarande vidsträckt långt mer än investeringen i Klickportalen K3.

Exemplen kan göras långt fler. Det gemensamma är att Klickportalen K3 både tjänar in sig själv snabbt samt får långsiktigt ökade fördelar med kvalitetssäkring och ökad produktivitet.

Klickportalen K3 är således en av de smartaste investeringar som kan göras för utbildningsbudgeten, itbudgeten, personalutvecklingsbudgeten, EUbidrag eller som en ren och klok investering som ger lönsamhet direkt.  På många plan. Men det har du formodligen redan listat ut.

Varmt välkommen att ta kontakt med oss för en demo av systemet Klickportalen K3.