Alltransport i Östergötland AB har tecknat avtal med Klick Data avseende datautbildning online som sker via webben på www.klickportalen.se . Det primära behovet för utbildningssatsningen är att transportledarna ska lära sig Microsoft Excel, så att man får ordning på komplexa kör- och fordonscheman samt tidsplanering som leder till mindre kaos och förseningar. På sikt är det hela personalen som kommer att jobba med de olika modulerna som finns i systemet Klickportalen K3.

 

2_1-img_news

Många kunder tecknar avtal för att tillfredställa ett primärt behov av brist i kunskap i ett dataprogram och upptäcker sedan den enorma bredden i systemet Klickportalen K3.