Klick Data har tecknat ett nytt Sitelicensavtal med ALcontrol AB som är Sveriges största laboratoriekedja för miljö- och livsmedelsanalyser. Avtalet omfattar 150 licenser.

Läs mer om ALcontol AB