Akzo Nobel Surface Chemistry AB har tecknat ett Sitelicensavtal med Klick Data avseende kurser på nätet för dataprogram genom elearningssystemet Klickportalen K3.

Vi välkomnar delar av personalen till Klickportalen K3 och våra utbildningar online i bl.a. alla dataprogram.

En av alla hundratals fördelar med elearning generellt och Klickportalen K3 specifikt är oändliga repetitionsmöjligheter. Med sitt unika sökindex i K3 är möjligheten till repetition efter att man gått en kurs eller tagit en initial utbildning. Eftersom alla människor glömmer delar av kursen är det perfekt att kunna logga in i K3, söka upp det man vill repetera med ett omfattande sökindex inne i videoavsnitten i ekurserna online och sen snabbt ta om det man inte kommit ihåg och glömt bort.Utbildning på nätet med Klick datas koncept är oslagbart när man vill investera utbildningsbudgeten klokt, vilket bla. Akzo Nobel Surface Chemistry i Stenungsund förstått när de valde Klick Data som leverantör till sin elearning.