Aktieägare får 25 öre/aktie den 27 augusti

 

Det går bra för Klick Data. På bolagsstämma 19 augusti 2008 beslutades om utdelning med 25 öre/aktie. Utbetalning på konton sker den 27 augusti. 9 av bolagen på Aktietorgets ca. 90 bolag ger utdelning. Stefan Mahlstein valdes till ny ordförande efter den avgående Ulf Barkman. Stefan har bl.a. ett förflutet med att ha varit med att bygga upp Avanza och en hel del andra framgångsrika onlineverksamheter.