Klick Data har tecknat ett nytt Sitelicensavtal med Vocana Yrkesinstitut, beläget i Närpes på västkusten söder om Vasa. Det är den andra finlandsvenska skolan i Finland som tecknar Sitelicensavtal med Klick Data. Klick Data välkomnar elever och lärare till K3.

 

Läs mer om var alla 265000 svensktalande i Finland bor på Wikipedia här