Access 2010 och php från programmeringsexperten Mats Olofsson

Klick Data har en lång tradition av att göra onlinekurser för dig som vill bli duktig och lära dig programmera.

Nu ger vår programmeringsexpert och webbinstruktör Mats Olofsson allt han kan när följer upp sin succé med sina MySQLkurser online med grund och fortsättningskurser online i Access 2010 och programmeringsspråket php.

Ekursen Grunderna i php finns nu för leverans. I klickportalen K3 såklart! Detsamma gäller ekursen/ online-kursen Microsoft Access 2010 - Grunder

Passa på att utbilda dig i Access 2010 och php online med våra nya utbildningar online i Klickportalen K3.

Det finns inget enklare och smartare sätt att lära sig dessa program i Access och php och programmeringsspråk än med Klick Data! Accesskursern ingår i Klick Datas kurspaket online om hela Microsoft Office 2010

Klick Datas Mats Olofsson gör dig till en expert i Access 2010 och i php i Klick Datas nya onlineutbildningar i serien av programmeringskurser för programmerare av programmerare online från Klick Data