support

Viktig information angående support

Klick Data har ambition att ha mycket hög support och ha en webbsida som täcker de eventuella problem som kan dyka upp så gott det går utan att du skall behöva ringa för hjälp även om vi givetvis erbjuder den möjligheten. Vår ambition är att ge den hjälp du behöver för att så snabbt lösa ditt problem som bara möjligt är för att spara tid. Din tid och även vår.

Sedan 2005 ligger allt allt vårt fokus och utveckling på Klickportalen K3.
(Under 1996-2005 gällde cd-rom som distributionsform för våra e-kurser.)

Generellt om support

För det första måste vi säga att det går inte att fixa datorproblem med en universell lösning. Varje dator är konfigurerad efter varje användare, vilket innebär att det finns lika många konfigurationer som användare.

Mycket glädjande för oss på Klick Data har varit den mycket låga frekvens av supportsamtal som vi fått i förhållande till antal sålda enheter och licenser (ca. 1.9 promille). Vi har haft en mycket låg frekvens av supportfrågor. Det känns som ett gott betyg för att vi är noga i det vi gör redan från början. Speciellt som vi har haft som målsättning att göra ett utbildningsgränsnitt som är så enkelt och väl fungerande att det inte blir föremål för utbildning i sig.

Problemens art - Indelning

a. Kunskapsbrist
b. Tekniskt fel hos tjänsten/ produkten/ kommunikationen
c. Tekniskt/ Strukturellt fel i uppbyggnaden av tjänsten/ produkten

Bland de samtal vi tagit emot under tiden vi haft våra cd-romkurser sedan 1996 och Klickportalen K3 sedan 2005 har några problem utkristalliserats som vi både har en lösning på och inte avseende (b) och (c). Men vi har i de flesta fall tagit reda på orsaken. Dessutom, för att du ska kunna tillgodogöra dig den information som finns tillgänglig här måste du ha någorlunda datorvana (a). Vissa av problemen löses på ett sådant sätt att ett felaktigt handhavande kan få drastiska konsekvenser. Är du osäker, rådgör med din leverantör eller dataansvarig i första hand.

De gånger vi upptäcker buggar som ligger hos oss (c) så prioriterar vi detta före utvecklingen av nya tjänster/ funktioner. Vi är därför mycket tacksamma för alla samtal och kontakter som ger oss återkoppling på fel som vi kan rätta till. Vissa saker fungerar kanske, men kan göras synliga och enklare att använda vilket vi får reda på genom supporten. Välkommen med din supportfråga !

OBS. Klick Data frånsäger sig allt ansvar från om informationen på följande sidor och därmed handhavandet, av någon användare leder till hårdvarukrasch eller liknande!
(se även
gällande licensvillkor )